Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område


Tuna 5:8 och 5:2

 Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för två flerbostadshus
(Dnr.2017-002679).

Björklinge-Lund 1:7

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för två enbostadshus
(Dnr.2017-003572).

Skeke 2:6

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus
(Dnr.2017-003466).

Almungeberg 1:8

Bygglov för nybyggnad av gruppboende och komplementbyggnader                              (Dnr.2017-003275).

Jälla 2:18, Jällaskolan

Bygglov för nybyggnad av skola
(Dnr.2017-003731).

Näsby 5:4

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus
(Dnr.2017-003426).Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 12 januari 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.