Anslag

Socialnämndens individutskott ensamkommande 29 augusti

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: socialnamnden@uppsala.se

Du kan överklaga besluten i protokollet till och med 30 september 2019

Se hur du överklagar beslut