Anslag

Socialnämndens individutskott 3 17 mars

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: socialnamnden@uppsala.se

Du kan överklaga besluten i protokollet till och med

Se hur du överklagar beslut