Anslag

Socialnämnden 22 maj

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: socialnamnden@uppsala.se

Du kunde överklaga besluten i protokollet till och med 13 juni 2019

Se vilka ärenden vi tog upp på sammanträdet

Se hur du överklagar beslut