Anslag

Omsorgsnämnden 14 december

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Du kunde överklaga besluten i protokollet till och med 5 januari 2018

Se vilka ärenden vi tog upp på sammanträdet