Anslag

Kommunrevisionen 15 februari

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: kommunrevisionen@uppsala.se

Du kunde överklaga besluten i protokollet till och med 19 mars 2019

Se hur du överklagar beslut