Anslag

Gatu- och samhällsmiljönämnden 20 december

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Du kan överklaga besluten i protokollet till och med 19 januari 2018

Se vilka ärenden vi tog upp på sammanträdet