Anslag

Arbetsmarknadsnämndens individutskott 22 november

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: arbetsmarknadsnamnden@uppsala.se

Du kunde överklaga besluten i protokollet till och med 18 december 2018

Se hur du överklagar beslut