Anslag

Äldrenämndens individutskott 13 augusti

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: aldrenamnden@uppsala.se

Du kan överklaga besluten i protokollet till och med 4 september 2019

Se hur du överklagar beslut