Ämne

Vuxenutbildning

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör vuxenutbildning. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Vuxenutbildning

Information till kommunens utförare

På utforare.uppsala.se finns information till företag som är eller vill bli utförare till Uppsala kommun.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Styrdokument

  • Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2018 t.o.m. läsåret 2021/2022

    Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler är Uppsala kommuns sammanhållna strategiska planering för att tillgodose behovet av lokaler till, i första hand, förskola och grundskola, men pedagogiska lokaler för gymnasieskola och vuxenutbildning behandlas också.

  • Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

    Programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik sätter ramarna för och prioriterar hur kommunens arbetsmarknadspolitik ska stärkas, utvecklas och ännu bättre komplettera statens övergripande ansvar för arbetsmarknad och sysselsättningspolitik. Programmet gäller för kommunens alla nämnder och bolagsstyrelser, om inget annat anges.

Se alla styrdokument