Mer om skydd, räddning och säkerhet

Samverkan med polisen

Kommunen arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi stärka samhällets krafter för att skapa ett tryggare och säkrare Uppsala.

2010 tecknade Uppsala kommun en överenskommelse med Polismyndigheten i Uppsala län. Avtalet är en överenskommelse om samverkan för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.
Läs om kommunens samverkan med polisen