Ämne

Trygghet och säkerhet

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör trygghet, skydd, räddning och säkerhet. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Trygghet och säkerhet

Uppsala brandförsvars webbplats

Läs om kommunal räddningstjänst och brandsäkerhet på Uppsala brandförsvars egen webbplats.

Samverkan med polis

Kommunen samverkar med Polismyndigheten i Uppsala län för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Styrdokument

 • Riktlinje om stöd och skydd till förtroendevalda

  I denna riktlinje fastställs kommunens ansvar för förtroendevaldas trygghet och säkerhet.

 • Policy för trygghet och säkerhet

  Policyn beskriver även Uppsala kommuns långsiktiga och systematiska trygghets- och säkerhetsarbete som främjar ett fortsatt hållbart växande Uppsala.

 • Handlingsplan för trygghet och säkerhet

  Handlingsplanen ska stärka kommunens arbete för ökad trygghet och säkerhet. Planen innehåller målområden och åtgärder för att samordna och styra hela kommunkoncernens arbete.

 • Medborgarlöfte 2018-2019 för Uppsala resecentrum

  Uppsala kommun och polisen har sedan flera år ett lokalt samverkansavtal med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. För att förstärka och utveckla samverkan har medborgarlöften gällande resecentrum tagits fram mellan parterna. Medborgarlöftet förnyades senast i kommunstyrelsen i januari 2018.

 • Verksamhetsplan och budget räddningsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga det uppdrag nämnden fått av Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats av kommunerna.

Se alla styrdokument