Ämne

Social hållbarhet

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med sociala hållbarhetsfrågor. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Social hållbarhet

Mänskliga rättigheter

Läs om Uppsala kommuns arbete med mänskliga rättigheter.

Trygghet i Uppsala

Läs om Uppsala kommuns arbete för ett tryggare och säkrare Uppsala.

Samverkan föreningsliv

Läs om Uppsala kommuns samverkan med föreningar.

Den sociala kompassen

Läs om Uppsala kommuns arbete med den sociala kompassen.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

I Uppsala kommun är hållbarhet och målen i FN:s agenda 2030 integrerade i kommunens inriktningsmål. Målen sätter fokus på ett gott liv i ett hållbart samhälle och en modern kommun.

Läs mer om kommunens arbete

Styrdokument

  • Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik

    Kommunfullmäktige har antagit Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik för att tydliggöra inriktningen för Uppsala kommuns politik riktad till barn och unga, 0–20 år, fram till år 2031.

  • Handlingsplan för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik

    Kommunfullmäktige har antagit Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik för att tydliggöra inriktningen för Uppsala kommuns politik riktad till barn och unga, 0–20 år. Programmets målsättningar gäller alla kommunens förvaltningar och bolag.

Se alla styrdokument