Höga vattenflöden

Fastighetsägare

Om du som fastighetsägare har lokaler i ett riskområde nära vatten är det viktigt att vara förberedd för eventuella höjningar av vattennivån.

Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr om översvämningar som riktar sig till dig som fastighetsägare. Där kan du läsa om vilket ansvar du har och få råd och tips om vad du kan göra vid en eventuell översvämning.

Läs Länsstyrelsens broschyr om översvämningar (PDF, 83 KB)

Som fastighetsägare är det också bra att du har koll på nederbördsmängder, prognoser och förhöjda vattenflöden, särskilt om du bor i ett riskområde. 
Följ prognoser på SMHI:s Vattenwebb
Se kartor över riskområde

Vad gör kommunen

Uppsala kommun ansvarar för att minska konsekvenserna vid höga vattennivåer i och längs med Fyrisån. Det innebär att vi i förbereder insatser för att minska risken för översvämning av Fyrisån, till exempel med hjälp av barriärer. 


Kartor över riskområden

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har kartor över riskområden för Uppsala.
Se kartorna på MSB:s webbplats 

Om olyckan är framme

Om du drabbas av en akut översvämning kan du vända dig till brandförsvaret. Det är främst när stor egendomsskada riskeras, eller fara för liv föreligger, som brandförsvaret gör en räddningsinsats. Det är därför inte säkert att brandförsvaret rycker ut när endast ett eller några hus riskerar vattenskador.

Uppsala Vatten ansvarar för dagvattenhantering och kommunalt dricksvatten och avlopp, vilket kan påverkas vid en översvämning. 
Läs om vad du kan göra ifall du drabbas av en översvämning i din fastighet

Du ska också kontakta ditt försäkringsbolag för att anmäla skadan.