Ämne

Skydd, räddning och säkerhet

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör skydd, räddning och säkerhet. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Skydd, räddning och säkerhet

Uppsala brandförsvars webbplats

Läs om kommunal räddningstjänst och brandsäkerhet på Uppsala brandförsvars egen webbplats.

Samverkan med polis

Kommunen samverkar med Polismyndigheten i Uppsala län för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Styrdokument

 • Medborgarlöfte 2018-2019 för Uppsala resecentrum

  Uppsala kommun och polisen har sedan flera år ett lokalt samverkansavtal med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. För att förstärka och utveckla samverkan har medborgarlöften gällande resecentrum tagits fram mellan parterna. Medborgarlöftet förnyades senast i kommunstyrelsen i januari 2018.

 • Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

  Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism är ett aktiverande styrdokument för att säkerställa arbetet i de kommunala verksamheterna samt att samverkan sker med andra aktörer och civilsamhället.

 • Program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer

  Syftet med detta program är att utveckla ett gemensamt synsätt i Uppsala kommuns arbete med att upptäcka, synliggöra, förebygga och åtgärda våld i nära relationer.

 • Handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck

  Syftet med handlingsplanen är att utveckla ett gemensamt synsätt för Uppsala kommuns arbete med att förebygga, upptäcka och synliggöra samt att åtgärda våld i nära relationer.

 • Taxor enligt LSO och LBE

  Dokumentet visar vad det kostar att få tillsyn eller prövning enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Se alla styrdokument