Ämne

Organisation, styrning och kommunfakta

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör organisation, styrning och kommunfakta. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Organisation, styrning och kommunfakta

Kommunens mål och budget

Läs om hur budgeten fördelas och om kommunens övergripande mål för 2020.

Arbetet med mål och budget

Följ processen med att ta fram kommunens mål och budget.

Inriktningsmål styr kommunens arbete

Kommunen har nio inriktningsmål som följs upp flera gånger per år. Resultatet kan du se här.

Kommunens budget

Här kan du se kommunens budget och hur den fördelas. Under året kan du följa hur väl vi håller oss till budgeten.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Styrdokument

 • Riktlinje för styrdokument

  Syftet med den här riktlinjen är att det ska vara tydligt vad som är ett styrdokument, vilket slags styrdokument som styr vad, hur olika styrdokument relaterar till varandra och vem som får fatta beslut om dem.

 • Riktlinjer för flaggning i Uppsala kommun

  Riktlinjerna fastställer när Uppsala kommun ska flagga samt vilka allmänna flaggregler som gäller för Uppsala kommun. Riktlinjerna för flaggning gäller hela Uppsala kommuns organisation.

 • Verksamhetsplan och budget äldrenämnden 2020

  Ett aktiverande dokument som äldrenämnden fattade beslut om den 17 december 2019.

 • Riktlinje för internkommunikation

  Riktlinjen ger en bild av vad internkommunikation inom Uppsala kommun innebär, och vilka värden som ska prägla kommunens internkommunikation.

 • Riktlinje för kriskommunikation

  Kriskommunikation är en viktig del av kommunens krishantering och är avgörande för hur kommunen klarar av att hantera en allvarlig störning. Kommunikation är nödvändig för att viktiga samhällsfunktioner ska kunna fungera, för att upprätthålla allmänhetens förtroende och för att motverka rykten och desinformation.

Se alla styrdokument