Ämne

Organisation, styrning och kommunfakta

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör organisation, styrning och kommunfakta. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Organisation, styrning och kommunfakta

Mål och budget

Läs kommunens viktigaste styrdokument – Mål och budget.

Arbetet med mål och budget

Följ processen med att ta fram kommunens mål och budget.

Inriktningsmål styr kommunens arbete

Kommunen har nio inriktningsmål som följs upp flera gånger per år. Resultatet kan du se här.

Kommunens budget

Här kan du se kommunens budget och hur den fördelas. Under året kan du följa hur väl vi håller oss till budgeten.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Styrdokument

 • Verksamhetsplan och budget utbildningsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den listar förutsättningar och uppdrag utifrån Mål och budget 2018–2020 och presenterar nämndens prioriteringar.

 • Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 • Riktlinjer för persontransport i tjänst

  Syftet med riktlinjen är att stödja chefer, medarbetare och förtroendevalda att få vägledning för att undvika onödiga transporter och bidra till en bra närmiljö avseende trafiksäkerhet, trängsel, minskade utsläpp och buller.

 • Riktlinje för medborgarbudget

  Denna riktlinje är framtagen för att stödja organisationen vid genomförande av en medborgarbudget

 • Kommunikationspolicy

  Syftet med kommunikationspolicyn är att införa ett enhetligt arbetssätt för kommunikationsområdet som leder till att de som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun är välinformerade och kan vara delaktiga i att utforma samhället.

Se alla styrdokument