Ämne

Organisation, styrning och kommunfakta

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör organisation, styrning och kommunfakta. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Organisation, styrning och kommunfakta

Mål och budget

Läs kommunens viktigaste styrdokument – Mål och budget.

Arbetet med mål och budget

Följ processen med att ta fram kommunens mål och budget.

Inriktningsmål styr kommunens arbete

Kommunen har nio inriktningsmål som följs upp flera gånger per år. Resultatet kan du se här.

Kommunens budget

Här kan du se kommunens budget och hur den fördelas. Under året kan du följa hur väl vi håller oss till budgeten.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Styrdokument

 • Riktlinje för kvalitetspris

  Uppsala kommun möter dagligen invånare, besökare, myndigheter, näringsliv och föreningsliv. Kommunen ger service, stöd och möjligheter för enskilda och arbetar för att samhället ska utvecklas hållbart. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att kommunens verksamhet ska lyckas i uppdraget. Att uppmuntra enskilda medarbetare och grupper genom att dela ut priser och utnämningar kan både vara ett sätt att ge erkännanden och uppmärksamma goda initiativ och insatser i förbättringsarbetet samt att lyfta goda exempel.

 • Riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och servicemätning

  Invånare, medarbetare och intressenter utvecklar tillsammans kommunens service. Därför uppmuntrar den kommunala verksamheten alla som möter och arbetar i den att komma med synpunkter kring den upplevda kvaliteten.

 • Riktlinje för medborgardialog

  Denna riktlinje är framtagen för att stödja organisationen vid genomförande av medborgardialog.

 • Verksamhetsplan och budget kommunstyrelsen

  Verksamhetsplanen visar vilka beslut kommunstyrelsen behöver fatta för att förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget.

 • Riktlinjer för styrdokument

  Syftet med riktlinjerna för styrdokument är att skapa en enhetlighet i hanteringen av styrdokument och göra det lättare att genomföra och följa upp politiska beslut.

Se alla styrdokument