Ämne

Näringsliv

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör näringsliv. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Näringsliv

Information till företag på grund av covid-19/coronavirus

Många företag drabbas hårt av följderna i spridningen av covid-19/coronavirus. Ta del av information och stöd till dig som företagare.

Uppsalas näringsliv

Uppsala är en av Sveriges mest expansiva regioner och näringslivet blomstrar. Läs mer om den bubblande entreprenörsandan.

2 000 nya jobb

Ett hållbart och växande näringsliv kräver strategi. Läs om kommunens näringslivspolitik som ska bidra till 2000 nya jobb per år.

Starta, etablera och driva företag

Det finns många företagsfrämjande aktörer och organisationer som erbjuder råd och praktisk hjälp. Här hittar du dem.

Enkätundersökning för bättre service

Uppsala kommun mäter nöjdheten hos företagare. Om du nyligen fått beslut i ett myndighetsärende kan du bli kontaktad för att delta i undersökningen.

Information till kommunens utförare

På utforare.uppsala.se finns information till företag som är eller vill bli utförare till Uppsala kommun.

Fairtrade City

Uppsala är diplomerad Fairtrade City, med mål om ökad rättvis handel och etisk konsumtion i hela kommunen.

Nyhetsbrev och informationsmaterial

Det är lätt att drunkna i information. Här hittar du ett nyhetsbrev med handplockad information för dig som driver företag i Uppsala.

Kontakta oss

Vem har svaren på dina frågor? Här hittar du alla kontaktuppgifter.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Styrdokument

 • Målsättning, handlingsplan för arbetet med Fairtrade City 2020

  Krav för fortsatt diplomering är att konsumtionen av rättvist handlade produkter successivt ska öka, genom ökad andel konsumtion för en eller flera produkter alternativt att nya produkter väljs.

 • Handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-2018

  Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med näringslivsutveckling. Det lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter genom att skapa en målbild för vad det innebär att ha ett hållbart och jämställt näringsliv med ett gott företagsklimat.

 • Målsättning och handlingsplan för arbetet med Fairtrade City

  För att vara och sedan fortsätta vara en Fairtrade City krävs en ständig förbättring, bland annat ska kommunens etiska konsumtion öka varje år.

 • Verksamhetsplan och budget arbetsmarknadsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018–2020. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget 2018–2020.

 • Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

  Programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik sätter ramarna för och prioriterar hur kommunens arbetsmarknadspolitik ska stärkas, utvecklas och ännu bättre komplettera statens övergripande ansvar för arbetsmarknad och sysselsättningspolitik. Programmet gäller för kommunens alla nämnder och bolagsstyrelser, om inget annat anges.

Se alla styrdokument