Ämne

Näringsliv

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör näringsliv. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Näringsliv

Näringslivswebb för företagare

På naringsliv.uppsala.se finns information för dig som vill starta, utveckla och driva företag.

Information till kommunens utförare

På utforare.uppsala.se finns information till företag som är eller vill bli utförare till Uppsala kommun.

Enkätundersökning för bättre service

Uppsala kommun mäter nöjdheten hos företagare. Om du nyligen fått beslut i ett myndighetsärende kan du bli kontaktad för att delta i undersökningen.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

I kommunens näringslivsprogram står det till exempel att Uppsala ska ha ett bra företagsklimat.

Läs mer om kommunens arbete med näringslivsfrågor

Styrdokument

 • Handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-2018

  Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med näringslivsutveckling. Det lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter genom att skapa en målbild för vad det innebär att ha ett hållbart och jämställt näringsliv med ett gott företagsklimat.

 • Målsättning och handlingsplan för arbetet med Fairtrade City

  För att vara och sedan fortsätta vara en Fairtrade City krävs en ständig förbättring, bland annat ska kommunens etiska konsumtion öka varje år.

 • Verksamhetsplan och budget arbetsmarknadsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018–2020. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget 2018–2020.

 • Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

  Programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik sätter ramarna för och prioriterar hur kommunens arbetsmarknadspolitik ska stärkas, utvecklas och ännu bättre komplettera statens övergripande ansvar för arbetsmarknad och sysselsättningspolitik. Programmet gäller för kommunens alla nämnder och bolagsstyrelser, om inget annat anges.

 • Näringslivsprogram

  Näringslivsprogrammet handlar om att skapa förutsättningar för att företag ska utvecklas och etableras inom kommunen. Kommunen arbetar för en väl fungerande infrastruktur, serviceinriktad egen verksamhet, snabb och rättssäker myndighetsutövning.

Se alla styrdokument