Ämne

Näringsliv

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör näringsliv. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Näringsliv

Näringslivswebb för företagare

På naringsliv.uppsala.se finns information för dig som vill starta, utveckla och driva företag.

Information till kommunens utförare

På utforare.uppsala.se finns information till företag som är eller vill bli utförare till Uppsala kommun.

Uppsala växer

Läs om planerade områden, markanvisningar och stadsutveckling på bygg.uppsala.se.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

I kommunens näringslivsprogram står det till exempel att Uppsala ska ha ett bra företagsklimat.

Läs mer om kommunens arbete med näringslivsfrågor

Styrdokument

 • Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

  Programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik sätter ramarna för och prioriterar hur kommunens arbetsmarknadspolitik ska stärkas, utvecklas och ännu bättre komplettera statens övergripande ansvar för arbetsmarknad och sysselsättningspolitik. Programmet gäller för kommunens alla nämnder och bolagsstyrelser, om inget annat anges.

 • Näringslivsprogram

  Näringslivsprogrammet handlar om att skapa förutsättningar för att företag ska utvecklas och etableras inom kommunen. Kommunen arbetar för en väl fungerande infrastruktur, serviceinriktad egen verksamhet, snabb och rättssäker myndighetsutövning.

 • Landsbygdsprogram för Uppsala kommun

  Syftet med landsbygdsprogrammet är att bidra till att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med landsbygdsfrågor.

 • Riktlinje för stöd till sociala företag

  Riktlinjerna reglerar Uppsala kommuns förhållningssätt till sociala företag och ska utgöra ett stöd för sociala företag i deras relationer med kommunen. Riktlinjen vänder sig till kommunens nämnder och bolagsstyrelser, ideella organisationer och andra berörda aktörer som verkar med insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 • Regler för lotteritillstånd enligt § 17 lotterilagen

  Lotterilagen bestämmer vilka regler som gäller för olika typer av lotterier. § 17-lotterier är lotterier där föreningen säljer lotter för sammanlagt högst 20 basbelopp under tre år.

Se alla styrdokument

Nyheter och pressmeddelanden