Minskad klimatpåverkan från plast inom kommunal verksamhet

I projektet samverkar Uppsala kommun med Eskilstuna, Norrköping och Linköping. Projektet leds av Uppsala kommun.

Projektets övergripande mål är att minska klimatpåverkan från fossilbaserade plastprodukter genom att minimera användandet av plast, förbättra avfallssortering och materialåtervinning samt att öka mängden förnybar eller återvunnen plastråvara.

Fossila plastprodukter kommer så långt som möjligt att ersättas med förnybara samt återvunna plastprodukter. Genom att verka för ökad användning av biobaserade material ska efterfrågan på produkter i nya material att öka.

Det är de offentliga upphandlingarna som är nyckeln till förändring i detta projekt. Genom att utveckla upphandlingskrav och inköpsrutiner för ett urval av de plastprodukter som används i de kommunala verksamheterna finns möjlighet att på sikt minska mängden koldioxidutsläpp från fossil plast i Östra Mellansverige med 55 procent.

Läs mer om samverkansprojektet på jaktenpaplasten.se.

Se en film om projektet och plastens klimatpåverkan på Youtube.

EU-finansierat projekt

Projektet pågår 1 september 2017–31 december 2020 och finansieras med 3,5 miljoner kronor från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyp

Kontakt

Anna Hilding: anna.hilding@uppsala.se