Minskad användning av plast

Uppsala kommun jobbar aktivt för att minska plastanvändningen i både de kommunala verksamheterna och hos andra organisationer och företag i kommunen. Med färre fossila plastprodukter i omlopp minskar vi växthusgaserna och den negativa påverkan på miljö och klimat.

Projekt för att minska användning av plast

För att minska användningen av fossila plastprodukter driver Uppsala kommun tillsammans med andra kommuner, organisationer och företag två projekt.

  1. Klimateffektiv plastupphandling.
  2. Minskad klimatpåverkan från plast inom kommunal verksamhet.

Tillverkning och förbränning av plast 

Plast är ett av de vanligaste materialen i vår vardag. Ungefär fyra procent av världens råoljeproduktion går till plasttillverkning. Hälften av detta, cirka två procent, blir färdig plast och resten går åt för energianvändning i tillverkningen. Till 98 procent tillverkas plast idag av fossil råvara. När plasten blir avfall, går det mesta till förbränning vilket i sin tur bidrar till ytterligare koldioxidutsläpp.

I Uppsala bidrar plastavfallet som går till energiåtervinning i fjärrvärmeverket med cirka 120 000 ton koldioxid per år. Det kan jämföras med personbilstrafiken som i Uppsala släpper ut 171 400 ton koldioxid per år.

För att nå Uppsalas klimatmål, att vara fossilfritt 2030, behöver därför andelen fossil plast i det brännbara avfallet minska.