Klimatprofilering av restauranger

 1. I korthet


  Under 2018 beviljades projektet Klimatprofilering av restauranger finansiering från Klimatklivet. Projektet drivs av Uppsala kommun. Projektet avser att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på stora restauranger och göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan. Målet med projektet är att cirka 20 medverkande restauranger ska minska utsläppen med minst 20 procent.

  Fäll ihop
 2. Projektet i praktiken


  Till en början får restauranger som deltar i projektet en föreläsning i matens klimatpåverkan, en kurs i klimatsmart matlagning och en utbildning i ett IT-verktyg som mäter matens utsläpp. Restaurangerna ska sedan byta ut ingredienser med hög klimatpåverkan mot ingredienser med lägre. Med hjälp av IT-verktyget kan kockar och kökschefer utveckla menyer ur ett klimatperspektiv, då verktyget på ett enkelt sätt visar skillnad i utsläpp beroende på recept.

  Restaurangerna ska också synliggöra för besökarna hur mycket utsläpp de olika rätterna skapar genom att visa klimatavtrycket på menyerna. På det sättet skapas möjligheter för restaurangbesökaren att välja den rätt som är bäst för klimatet.

  För att kunna följa restaurangernas förändringar av klimatpåverkan mäts utsläppen först innan åtgärder genomförts. Sedan mäts utsläppen regelbundet för att kunna följa förändringar av klimatpåverkan.

  Fäll ihop
 3. Resultat: Klimatsmarta menyer har lett till minskade utsläpp


  I juni 2018 arrangerades en uppstartsträff för intresserade restauranger och under hösten 2018 kom flera restauranger igång med klimatåtgärder. De restauranger som har klimatprofilerats hittills är Restaurang Kannan på Akademiska sjukhuset, Bistro Rudbeck på Science Park, Restaurang Uppsala Konsert & Kongress, Måltidsservices restauranger på Katedralskolan och Rosendalsgymnasiet, Restaurang Björken och Restaurang Segerstedshuset.

  Alla deltagare har visat upp positiva klimatresultat. Genom att justera recept och klimatmärka menyer minskade utsläppen med upp till 33 procent från de medverkande restauranger som lyckats allra bäst.

  Utmärker sig gör Rosendalsgymnasiet som minskade sina utsläpp med 33 procent på bara två månader. Under den kontrollperiod som genomfördes innan klimatåtgärderna verkställdes, släppte en lunch på skolan i genomsnitt ut 0.66 kilo koldioxidekvivalenter.

  Koldioxidekvivalenter (CO2e) är den samlade klimatpåverkan av olika klimatgaser omräknat till koldioxid. Efter åtgärderna minskade denna siffra till 0.44 kilo per portion (en svensk snittlunch som släpper ut nästan två kg koldioxidekvivalenter per portion).

  Restaurang Kannan och Bistro Rudbeck uppvisade en minskning av utsläppen med drygt 30 procent - från 1,32 kilo koldioxidekvivalenter per portion till 0.88 kilo.

  Projektet fortsätter under 2019 och fler restauranger kommer medverka under hösten 2019, bland annat restaurangerna på Fyrisskolan och på Celsiusskolan.

  Ta del av de senaste nyheterna om projektet på klimatprotokollet.uppsala.se 
  Fäll ihop
 4. Tidigare projekt


  Uppsala kommun har erfarenhet av att arbeta med klimatprofilering av restauranger då man tidigare drivit ett liknande projekt med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

  – Utsläppen minskade med 30 procent vilket är en stor skillnad mot kontrollperioden och visar att många tar ansvar för klimatet när de ges möjlighet till, säger Belén Camarero del Río, projektledare på Uppsala kommun.

  Läs mer om det tidigare projektet

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Är du intresserad av eller vill veta mer om projektet?

  Mer information:
  Belén Camarero del Río, projektledare
  E-post:  belen.camarerodelrio@uppsala.se
  Telefon: 018-7271261

  Fäll ihop