Klimateffektiv plastupphandling

Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll agerar tillsammans för att minska plastens klimatpåverkan. I projektet Klimateffektiv plastupphandling ligger fokus på att förändra upphandlingskriterier för att på så sätt påverka leverantörerna att utöka sitt utbud av återvunnen och förnybar plast.

Idag produceras 98 % av plasten vi använder av fossil råvara. Plasten bidrar därför med betydande utsläpp vid förbränning. I Uppsala bidrar plastavfallet som går till energiåtervinning i fjärrvärmeverket med cirka 120 000 ton koldioxid per år. Det kan jämföras med personbilstrafiken som årligen släpper ut ungefär lika mycket. För att nå målen om ett fossilfritt Uppsala 2030 behöver därför andelen fossil plast som går till energiåtervinning minska.

I projektet Klimateffektiv plastupphandling samarbetar Klimatprotokollsmedlemmarna Fresenius-Kabi, Uppsala universitet, SLU, Region Uppsala, Uppsala pastorat, Uppsala kommun och Vattenfall Värme AB. Syftet med projektet är att minimera plastanvändningen, öka sorteringen av plastförpackningar, samt att öka efterfrågan på återvunna och förnybara produkter.

Projektet pågår mellan mars 2017 och februari 2019 och ägs av Uppsala kommun med finansiering av Naturvårdsverket. 

Läs mer om projektet på Uppsala klimatprotokolls hemsida

Kontakt
Anna Hilding: anna.hilding@uppsala.se