Ämne

Miljö och klimat

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör miljö och klimat. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Miljö och klimat

Världens bästa klimatstad 2018

Uppsala har utsetts till vinnare i WWF:s globala stadsutmaning One Planet City Challenge 2018.

Minskad användning av plast

Projekt för minskad plastanvändning i kommunen och andra organisationer i kommunen.

Skydd av grundvatten

Riktlinjer för att säkerställa skyddet av grundvatten inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde.

Går du i solcellstankar?

Räkna ut hur mycket el ditt tak kan producera och läs om hur du kan söka statliga bidrag.

Miljö- och klimatprogram

Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt år 2050. Läs om kommunens mål i miljö- och klimatprogrammet.

Kemikaliesmart förskola

Uppsala kommun arbetar med att minska exponering och risker med kemikalier på förskolorna.

Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

Läs mer om arbetet med miljö och klimat

Styrdokument

  • Riktlinje för hantering av förorenade områden

    Riktlinjerna beskriver hur misstankar om föroreningar i mark, vatten och anläggningar ska hanteras inom kommunens verksamheter.

  • Energiprogram 2050

    Energiprogram 2050 är ett kommunövergripande styrdokument som beskriver Uppsala kommuns vision för den långsiktiga utvecklingen av energisystemet i Uppsala. Energiprogrammet är en hörnsten i arbetet med att göra Uppsala fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050.

  • Riktlinjer för persontransport i tjänst

    Syftet med riktlinjen är att stödja chefer, medarbetare och förtroendevalda att få vägledning för att undvika onödiga transporter och bidra till en bra närmiljö avseende trafiksäkerhet, trängsel, minskade utsläpp och buller.

Se alla styrdokument