Ämne

Miljö och klimat

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör miljö och klimat. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Miljö och klimat

Årets klimatstad 2018

Uppsala har utsetts till Årets klimatstad i WWF:s stadsutmaning One Planet City Challenge 2018.

Minskad användning av plast

Projekt för minskad plastanvändning i kommunen och andra organisationer i kommunen.

Skydd av grundvatten

Riktlinjer för att säkerställa skyddet av grundvatten inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde.

Går du i solcellstankar?

Räkna ut hur mycket el ditt tak kan producera och läs om hur du kan söka statliga bidrag.

Miljö- och klimatprogram

Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt år 2050. Läs om kommunens mål i miljö- och klimatprogrammet.

Uppsala klimatprotokoll

På klimatprotokollet.uppsala.se ser du hur offentliga organisationer, företag och föreningar jobbar tillsammans för att nå Uppsalas klimat- och energimål.

Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

Läs mer om arbetet med miljö och klimat

Styrdokument

  • Energiprogram 2050

    Energiprogram 2050 är ett kommunövergripande styrdokument som beskriver Uppsala kommuns vision för den långsiktiga utvecklingen av energisystemet i Uppsala. Energiprogrammet är en hörnsten i arbetet med att göra Uppsala fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050.

  • Riktlinjer för persontransport i tjänst

    Syftet med riktlinjen är att stödja chefer, medarbetare och förtroendevalda att få vägledning för att undvika onödiga transporter och bidra till en bra närmiljö avseende trafiksäkerhet, trängsel, minskade utsläpp och buller.

  • Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt

    Uppsala kommun vill säkerställa skyddet av grundvattenförekomsterna inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde vid nuvarande markanvändning och framtida exploatering. Riktlinjen syftar till att få en långsiktig och mer hållbar markanvändning ur grundvattensynpunkt.

Se alla styrdokument

Publikationer

Se alla publikationer