Ämne

Miljö och klimat

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör miljö och klimat. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Miljö och klimat

Världens bästa klimatstad 2018

Uppsala har utsetts till vinnare i WWF:s globala stadsutmaning One Planet City Challenge 2018.

Minskad användning av plast

Projekt för minskad plastanvändning i kommunen och andra organisationer i kommunen.

Skydd av grundvatten

Riktlinjer för att säkerställa skyddet av grundvatten inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde.

Går du i solcellstankar?

Räkna ut hur mycket el ditt tak kan producera och läs om hur du kan söka statliga bidrag.

Miljö- och klimatprogram

Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt år 2050. Läs om kommunens mål i miljö- och klimatprogrammet.

Kemikaliesmart förskola

Uppsala kommun arbetar med att minska exponering och risker med kemikalier på förskolorna.

Projektet CoordiNet ska avlasta Uppsalas elnät

Om Uppsala ska kunna fortsätta växa och uppfylla ambitiösa klimatmål behöver kapacitetsbristen i Uppsalas elnät åtgärdas över, på både kort och lång sikt.

Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

Läs mer om arbetet med miljö och klimat

Styrdokument

Se alla styrdokument

Publikationer

Nyheter och pressmeddelanden