Ämne

Miljö och klimat

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör miljö och klimat. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Miljö och klimat

Ekologisk mat

Kommunens mål är att nå 100 procent ekologiska livsmedelsinköp till 2023.

Minskad användning av plast

Projekt för minskad plastanvändning i kommunen och andra organisationer i kommunen.

Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

Läs mer om arbetet med miljö och klimat