Ämne

Miljö och klimat

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör miljö och klimat. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Miljö och klimat

Uppsala Sveriges bästa klimatstad igen

Solceller, biogasdriven kollektivtrafik, cykelarbetet och Uppsala klimatprotokoll är exempel på framgångsfaktorer som Världsnaturfonden (WWF) lyfter.

Minskad klimatpåverkan från plast

Så arbetar kommunen med att minska användningen av fossila plastprodukter i alla verksamheter.

Minska din klimatpåverkan med Klimatlätt

App, tips och erbjudanden för att underlätta ditt hållbara liv.

Uppsala klimatprotokoll

40 samhällsaktörer samarbetar för ett klimatpositivt Uppsala.

Klimatfärdplan Uppsala

Klimatfärdplan Uppsala ska resultera i en konkret vägledning för att fasa ut fossila bränslen lokalt till 2030.

Miljö- och klimatprogram

Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt år 2050. Läs om kommunens mål i miljö- och klimatprogrammet.

Tillsammans avlastar vi Uppsalas elnät

Kommunen, regionen och länsstyrelsen samarbetar i effektfrågan under #uppsalaeffekten.

Går du i solcellstankar?

Räkna ut hur mycket el ditt tak kan producera och läs om statliga bidrag. Du kan också få kostnadsfri energi- och klimatrådgivning via telefon och e-post.

Skydd av grundvattnet

För att trygga framtidens vattenförsörjning finns beslutade riktlinjer för hur kommunen använder vår mark.

Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

Läs mer om arbetet med miljö och klimat

Styrdokument

Se alla styrdokument