Ämne

Miljö och klimat

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör miljö och klimat. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Miljö och klimat

Uppsala kommun och Earth Hour

Hur underlättar kommunen för ditt klimatmedvetna liv?

Minskad klimatpåverkan från plast

Så arbetar kommunen med att minska användningen av fossila plastprodukter i alla verksamheter.

CoordiNet ska avlasta Uppsalas elnät

Om Uppsala ska kunna fortsätta växa och uppfylla ambitiösa klimatmål behöver kapacitetsbristen i Uppsalas elnät åtgärdas, på både kort och lång sikt.

Klimatfärdplan Uppsala

Klimatfärdplan Uppsala ska resultera i en konkret vägledning för att fasa ut fossila bränslen lokalt till 2030.

Går du i solcellstankar?

Räkna ut hur mycket el ditt tak kan producera och läs om hur du kan söka statliga bidrag.

Miljö- och klimatprogram

Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt år 2050. Läs om kommunens mål i miljö- och klimatprogrammet.

Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

Läs mer om arbetet med miljö och klimat

Styrdokument

Se alla styrdokument

Publikationer