Ämne

Kultur, idrott och fritid

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör kultur, idrott och fritid. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Styrdokument

 • Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst

  Riktlinjerna visar kulturförvaltningens ansvar och arbetsprocesser när det gäller offentlig konst. Riktlinjerna ska också ange tydliga och transparenta regler som gynnar konstnärer och fungera som stöd till de som arbetar med gestaltningsprojekt, förvaltning och underhåll.

 • Delegationsordning för kulturnämnden

  Delegations- och arbetsordning för kulturnämnden.

 • Verksamhetsplan och budget kulturnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den visar vilka åtgärder nämnden kommer att genomföra för att uppfylla inriktningsmål och uppdrag från kommunfullmäktiges Mål och budget 2017-2019.

 • Verksamhetsplan och budget idrotts- och fritidsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017–2019. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier.

 • Riktlinje för idéburet partnerskap

  Syftet med riktlinjerna är att skapa gemensamma förutsättningar och ramverk för kommunen som helhet och att möta den ideella sektorns behov och möjligheter att ingå partnerskap på lika villkor.

Se alla styrdokument