Ämne

Kultur, idrott och fritid

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör kultur, idrott och fritid. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Styrdokument

 • Lokalförsörjningsplan friluftsliv 2020-2030, med utblick till 2035

  Lokalförsörjningsplanen för friluftsliv är kommunens strategiska planering för att möta både dagens och framtidens utmaningar med lokaler och ytor inom friluft och rekreation på bästa sätt.

 • Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2020

  Verksamhetsplan och budget för 2020 för idrotts- och fritidsnämndens ansvar följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2020 anger. Verksamhetsplanen beskriver det som nämnden ska arbeta efter och genomföra inom sitt ansvarsområde samt hur nämndens ekonomiska resurser fördelas.

 • Verksamhetsplan och budget kulturnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den visar vilka åtgärder nämnden kommer att genomföra för att uppfylla inriktningsmål och uppdrag från kommunfullmäktiges Mål och budget 2020-2022.

 • Kulturpolitiskt program

  Kommunen har ett stort kulturpolitiskt ansvar. Det kulturpolitiska programmet leder kommunens arbete med kultur.

 • Regler för fritidsodling i Uppsala kommun

  Här hittar du information om vilka regler som gäller för fritidsodling på kommunal mark i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen beslutade om de nya reglerna för fritidsodling 20 november 2019.

Se alla styrdokument

Publikationer