Ämne

Kultur, idrott och fritid

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör kultur, idrott och fritid. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Styrdokument

 • Verksamhetsplan och budget kulturnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den visar vilka åtgärder nämnden kommer att genomföra för att uppfylla inriktningsmål och uppdrag från kommunfullmäktiges Mål och budget 2018-2020.

 • Delegationsordning för kulturnämnden

  Delegations- och arbetsordning för kulturnämnden.

 • Konstprogram Ulleråker, KUR

  Målet med konstprogrammet är att ta ett helhetsperspektiv om stadsutvecklingsområdet Ulleråker ur ett konstnärligt gestaltningsperspektiv.

 • Handlingsplan för överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv

  Uppsala kommun har tillsammans med stadens föreningsliv kommit överens om ett antal principer och åtaganden för Uppsalas gemensamma samhällsutveckling. För att säkerställa genomförande av överenskommelsens åtaganden har en handlingsplan tagits fram.

 • Biblioteksplan 2018–2020

  Syftet med biblioteksplanen är att ge vägledning för bibliotekens verksamheter. Planen fokuserar på bibliotekens användare och på omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling.

Se alla styrdokument

Publikationer