Ämne

IT och digitalisering

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör IT och e-förvaltning. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

IT och digital utveckling i Uppsala kommun är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för effektiva informationsflöden och ökad öppenhet.

Läs mer om arbetet med IT och digitalisering

Styrdokument

Se alla styrdokument