Ämne

IT och digitalisering

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör IT och e-förvaltning. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom IT och digitalisering

Det digitala Uppsala

Digitalisering en integrerad del i kommunens verksamhetsutveckling. Vi arbetar hela tiden med att göra det enklare, öppnare och effektivare för dig som bor och verkar här.

Uppsala kan bli Sveriges digitaliseringskommun

Uppsala är en av fem kommuner som ska göra upp om titeln som Sveriges digitaliseringskommun 2017.

IT och digital utveckling i Uppsala kommun är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för effektiva informationsflöden och ökad öppenhet.

Läs mer om arbetet med IT och digitalisering

Styrdokument

  • Policy för IT-utveckling och digitalisering

    Policyn anger kommunfullmäktiges övergripande politiska inriktning för IT-utveckling och digitalisering.

  • Bredbandsprogram

    Riktlinjer för hur kommunen ska arbeta internt med olika aktörer när det gäller infrastruktur och utbyggnad av elektronisk kommunikation.

Se alla styrdokument

Nyheter och pressmeddelanden