Ämne

IT och digitalisering

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör IT och e-förvaltning. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

IT och digital utveckling i Uppsala kommun är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för effektiva informationsflöden och ökad öppenhet.

Läs mer om arbetet med IT och digitalisering

Styrdokument

  • Riktlinje för informationssäkerhet

    Riktlinjen ska användas för att skapa förutsättningar för ett systematiskt och integrerat arbete med informationssäkerhet samt beskriva hur detta ska bedrivas i nämnder och bolagsstyrelser i Uppsala kommun.

  • Policy för IT-utveckling och digitalisering

    Policyn anger kommunfullmäktiges övergripande politiska inriktning för IT-utveckling och digitalisering.

Se alla styrdokument