Ämne

IT och digitalisering

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör IT och e-förvaltning. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom IT och digitalisering

Det digitala Uppsala

Digitalisering en integrerad del i kommunens verksamhetsutveckling. Vi arbetar hela tiden med att göra det enklare, öppnare och effektivare för dig som bor och verkar här.

IT och digital utveckling i Uppsala kommun är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för effektiva informationsflöden och ökad öppenhet.

Läs mer om arbetet med IT och digitalisering

Styrdokument

Se alla styrdokument