Ämne

IT och digitalisering

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör IT och e-förvaltning. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom IT och digitalisering

Det digitala Uppsala

Digitalisering en integrerad del i kommunens verksamhetsutveckling. Vi arbetar hela tiden med att göra det enklare, öppnare och effektivare för dig som bor och verkar här.

IT och digital utveckling i Uppsala kommun är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för effektiva informationsflöden och ökad öppenhet.

Läs mer om arbetet med IT och digitalisering

Styrdokument

  • Policy för IT-utveckling och digitalisering

    Policyn anger kommunfullmäktiges övergripande politiska inriktning för IT-utveckling och digitalisering.

  • Bredbandsprogram

    Riktlinjer för hur kommunen ska arbeta internt med olika aktörer när det gäller infrastruktur och utbyggnad av elektronisk kommunikation.

Se alla styrdokument

Nyheter och pressmeddelanden