Ämne

Internationella relationer

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör internationella relationer. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Uppsala är en kommun med många globala länkar. Vikten av att hålla en god relation med omvärlden är stor. Det banar väg för kunskapsinhämtning och idéutbyte – till gagn för kommunens verksamheter och uppsalaborna.

Läs mer om kommunens internationella arbete

Styrdokument

  • Internationell strategi

    Kommunen ska vara internationellt aktiv på flera sätt. Vi ska till exempel ta tillvara möjligheter till kompetensutveckling genom EU-projekt, fördjupa relationen med våra kontaktorter och vänorter, samordna internationella besök och samarbeta med övriga aktörer inom regionen för att förtydliga den internationella bilden av Uppsala.

Se alla styrdokument