Ämne

Integration och mångfald

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör integration och mångfald. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Integration och mångfald

Social hållbarhet

Läs om kommunens satsningar för att skapa ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Styrdokument

 • Verksamhetsplan och budget arbetsmarknadsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018–2020. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget 2018–2020.

 • Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

  Programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik sätter ramarna för och prioriterar hur kommunens arbetsmarknadspolitik ska stärkas, utvecklas och ännu bättre komplettera statens övergripande ansvar för arbetsmarknad och sysselsättningspolitik. Programmet gäller för kommunens alla nämnder och bolagsstyrelser, om inget annat anges.

 • Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter 2017–2019

  Syftet med handlingsplanen är att vägleda nämnder och bolagsstyrelser i arbetet att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism.

 • Policy beträffande nationella minoriteter

  Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Uppsala kommun ska arbeta för att alla dessa ska kunna bevara och utveckla sitt minoritetsspråk och sin kultur.

Se alla styrdokument