Plattform för Uppsalas trafiksäkerhetsarbete (PUTS)

Under 2019 får trafiksäkerhetsrådet ny utformning och ett nytt arbetssätt och blir istället Plattform för Uppsalas trafiksäkerhetsarbete (PUTS). Syftet är att stärka arbetet med att nå Uppsalas trafiksäkerhetsmål och bidra till ett trafiksäkrare samhälle i linje med Nollvisionen och Agenda 2030. 

Nollvisionens etappmål år 2020 är max 220 omkomna och en halvering av antalet svårt skadade från 2007, vilket kräver krafttag för att nås.
Läs mer om Nollvisionen

Agenda 2030:s delmål 3 och 11 – arbetar för en ökad hälsa och välbefinnande samt hållbara städer och samhällen.
Läs mer om Agenda 2030, delmål 3
Läs mer om Agenda 2030, delmål 11

Ny utformning av rådet

Det är tillsammans vi gör skillnad! Vi startar nu en ny plattform för trafiksäkerhetsarbetet och bjuder in organisationer att delta och aktivt arbeta för ett trafiksäkrare Uppsala. Tillsammans kan vi komma så mycket längre och arbeta för att nå målen i Agenda 2030 och Nollvisionen.

I början av november 2019 hölls ett uppstartsmöte för PUTS. Under februari och mars 2020 kommer uppföljningsworkshops att hållas för de organisationer som är fortsatt intresserade av att vara med i PUTS. Är du och din organisation också intresserad av att delta i det gemensamma arbetet för ett trafiksäkrare Uppsala? Hör av dig till puts@uppsala.se för mer information och inbjudan.

Ny arbetsordning

Med trafiksäkerhetsrådets nya upplägg ersätts arbetsutskottet av arbetsmöten och rådets stadgar ersätts av en ny arbetsordning.

Läs beslut om utvecklingen av trafiksäkerhetsrådet

Kontakt PUTS

stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer gatu- och samhällsmiljönämndens arbete.

Välkommen att kontakta PUTS genom att e-posta till puts@uppsala.se