Fler enkelriktade gator öppnar för cykeltrafik i båda färdriktningarna

Nu ändrar vi fler gator med enkelriktad cykeltrafik och gör det tillåtet att cykla i båda färdriktningarna. Det skapar bättre framkomlighet för cyklister.

Gatorna är fortfarande enkelriktade för motorfordon. 

Vägmärkena hjälper dig att cykla rätt

På de gator där de nya reglerna gäller har vi bytt ut vägmärket för förbud mot trafik med fordon till vägmärket för förbud mot trafik med motordrivet fordon:

Förbud för motorfordon

Exempel på gator där vi infört de nya reglerna

Hittills har vi infört de nya reglerna på 60 platser eller sträckor i centrala Uppsala. Några exempel är Trädgårdsgatan, Slottsgränd, Västra Ågatan/Sysslomansgatan, Linnégatan, Sturegatan, Odengatan och Fredsgatan.

Exempel på fler sträckor där vi inför de nya reglerna under sommaren och hösten 2017:

  • Bredmansgatan
  • Viktoriagatan
  • Kålsängsgränd
  • Kyrkogårdsgatan
  • Övre Slottsgatan
  • Marielundsgatan.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala