Snabbcykelleder

  1. I korthet


    En snabbcykelled är en cykelväg där kommunen satsar extra mycket på att det ska vara smidigt och enkelt att ta sig fram. Det är inte hög hastighet som är det viktigaste utan ökad framkomlighet och bekvämlighet.

    Fyra snabbcykelleder är klara och vi inför successivt fler snabbcykelleder. Under 2019 startar planeringen av en snabbcykelled mellan Kvarntorget och Gränby sportfält samt Gränbystaden.

    Se karta över de befintliga snabbcykellederna.

    Fäll ihop
  2. Vad en snabbcykelled är


    Kännetecknande för snabbcykellederna är bland annat att

    • de är breda
    • underlaget och belysningen är bra
    • det är tydlig separering mellan cyklister och fotgängare
    • vägen är prioriterad vid snöröjning, halkbekämpning och skötsel
    • trafikkorsningarna är upphöjda på vissa platser 
    • det finns cykelpump.
    Fäll ihop
  3. Kontakt


    Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

    Öppettider reception:
    Måndag–torsdag 7.45–17.00
    Fredag 7.45–16.00
    Dag före helgdag 8.00–12.00

    Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00
    Besöksadress: Stationsgatan 12
    Postadress:
    Uppsala kommun
    Stadsbyggnadsförvaltningen
    753 75 Uppsala
    Fäll ihop