Snabbcykelleder

 1. I korthet


  En snabbcykelled är en cykelväg där kommunen satsar extra mycket på att det ska vara smidigt och enkelt att ta sig fram. Det är inte hög hastighet som är det viktigaste utan ökad framkomlighet och bekvämlighet.

  Tre snabbcykelleder är klara – två återstår att bygga. I juni 2018 börjar vi bygga Uppsalas fjärde snabbcykelled. Den går från Sävja till centrum. Under 2019 planerar vi att bygga den femte snabbcykelleden som kommer att gå mellan Kvarntorget och Gränby sportfält samt Gränbystaden.

  Se karta över de befintliga snabbcykellederna.

  Fäll ihop
 2. Vad en snabbcykelled är


  Kännetecknande för snabbcykellederna är bland annat att

  • de är breda
  • underlaget och belysningen är bra
  • det är tydlig separering mellan cyklister och fotgängare
  • vägen är prioriterad vid snöröjning, halkbekämpning och skötsel
  • trafikkorsningarna är upphöjda på vissa platser 
  • det finns cykelpump.
  Fäll ihop
 3. Snabbcykelled till Sävja


  Under 2018–2019 bygger kommunen en snabbcykelled till Sävja. Cykelleden startar vid Nämndemansvägen i Sävja och går längs med väg 255 och Kuggebrovägen fram till centrala Uppsala. Syftet med snabbcykelleden är att det ska bli enklare och säkrare att cykla och gå. 

  Se karta över Sävjaleden (PDF, 28 KB)

  Framkomligt och säkert för alla trafikanter

  För dig som cyklar och går blir det lättare och säkrare att komma fram längs hela sträckan. Gång- och cykelbanan kommer att separeras tydligt och hela sträckan får bland annat bättre belysning och ny asfalt. Korsningen vid Östra Vindbrovägen får en cykelöverfart.

  Trafiken under byggtiden

  Under byggtiden kommer det vara möjligt för gående och cyklister att ta sig fram längs hela sträckan.

  Bygget av cykelleden planeras bli färdigt under våren 2019.

  Fäll ihop
 4. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–fredag 7.45–16.00

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop