Snabbcykelleder

 1. I korthet


  Fram till 2018 bygger kommunen fem snabbcykelleder. En snabbcykelled är en cykelväg där kommunen satsar extra mycket på att det ska vara smidigt och enkelt att ta sig fram. Det är inte hög hastighet som är det viktigaste utan ökad framkomlighet och bekvämlighet.

  Två snabbcykelleder är klara – tre återstår att bygga.

  Se karta över de befintliga snabbcykellederna.

  Fäll ihop
 2. Vad en snabbcykelled är


  Kännetecknande för snabbcykellederna är att

  • de är breda
  • underlaget och belysningen är bra
  • det är tydlig separering mellan cyklister och fotgängare
  • vägen är prioriterad vid snöröjning, halkbekämpning och skötsel
  • trafikkorsningarna är upphöjda på vissa platser 
  • det finns cykelpump.
  Fäll ihop
 3. Snabbcykelled till Gamla Uppsala


  Under 2017 bygger kommunen en snabbcykelled till Gamla Uppsala. Den ska gå längs med Vattholmavägen och järnvägen, från Iduns väg i Gamla Uppsala till Österplan i centrum. Syftet med snabbcykelleden är att det ska bli enklare och säkrare att cykelpendla. Bygget startar vecka 15.

  Se Gamla Uppsala cykelled på en karta (PDF, 35 KB)

  Framkomligt och säkert för alla trafikanter

  För dig som cyklar blir det lättare att komma fram längs hela sträckan eftersom alla korsande vägar får markerade cykelöverfarter. Gamla Uppsalagatan får en trafiksignal som ger cyklister företräde vid Vattholmavägen.

  Det blir mer trafiksäkert och tydligare för alla trafikanter vid Skolgatan och Österplan. Cyklister kommer också att kunna köra förbi busshållplatser lättare och säkrare än idag.

  Alternativa vägar under byggtiden

  Bygget av cykelleden planeras pågå mellan mars och november 2017. Under byggtiden kan delar av den nuvarande cykelbanan tidvis stängas av. Du som cyklar blir då hänvisad till alternativa vägar.

  Du kan också hitta alternativa vägar i cykelkartan.

  Fäll ihop
 4. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–fredag 7.45–17.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop