Nya och förbättrade cykelvägar

Innehållsförteckning

 1. I korthet


  I Uppsala kommun finns det i dag ungefär 55 mil cykelvägar eller cykelfält. Av dessa finns 45 mil i Uppsala tätort och 2 mil i Storvreta tätort. Det finns också 4 mil cykelvägar inom kommunens mindre tätorter och 5 mil cykelvägar mellan kommunens tätorter. Under de närmaste åren planerar vi att rusta upp några befintliga cykelvägar och bygga några nya.

  Fäll ihop
 2. Se nya och förbättrade cykelvägar på en karta


  Se karta över nya och förbättrade cykelvägar (PDF, 3 MB)

  • Utmed Ärnavägen mellan Groaplan och väg 600, ny cykelväg 2023.
  • Utmed väg 600 mellan Bärbyleden och Björklinge, ny cykelväg 2021–2022.
  • Utmed Gamla Uppsalagatan mellan Iduns väg och Topeliusgatan, ny cykelväg 2020.
  • Utmed Iduns väg mellan Leopoldsgatan och Gamla Uppsalagatan, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Iduns väg från Råbyvägen, ny cykelväg 2022.
  • I Kastellparken från Topeliusgatan, upprustning av cykelväg 2020.
  • I Kastellparken mellan Dan Anderssonsgatan och Elin Wägnersgatan, upprustning av cykelväg 2020.
  •  Utmed Österleden mellan Edith Södergrans gata och cirkulationsplats,cny cykelväg 2020.
  • Utmed Von Barska häcken mellan Råbyvägen och Gränbyparken, ny + upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Gamla Uppsalagatan mellan Tycho Hedéns väg och Vattholmavägen, upprustning av cykelväg 2020.
  • I Bellmansparken mellan Von Barska häcken och Tycho Hedéns väg, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed nordvästra delen av Marknadsgatan och i Gränbyparken, upprustning av cykelväg 2020.
  • I Gränbyparken mellan Torkelsgatan och Von Barska häcken, upprustning av cykelväg 2020-2021.
  • Utmed Kantorsgatan mellan Kapellgärdesparken och Gamla Uppsalagatan, ny cykelväg 2020.
  • Utmed Vattholmavägen mellan Gamla Uppsalagatan och Portalgatan, upprustning av cykelväg 2020-2023.
  • Utmed Gamla Uppsalagatan mellan Vattholmavägen och Svartbäcksgatan, upprustning av cykelvägar 2023.
  • Utmed järnvägen mellan Gamla Uppsalagatan och Råbyvägen, upprustning av cykelväg 2020-2021.
  • Utmed Råbyvägen mellan Tycho Hedéns väg och Bureusgatan, nya cykelvägar 2020.
  • Från Molngatan till Liljefors torg, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Vaksalagatan förbi Skomakargatan, ny cykelväg 2023.
  • Utmed Alrunegatan mellan Fyrislundsgatan och Norra Slavstavägen, ny cykelväg 2023.
  • Utmed Norra Slavstavägen mellan Vaksalagatan och Alrunegatan, ny cykelväg 2023.
  • Genom Årsta och Slavsta mellan Vaksalagatan och Stålgatan, upprustning av cykelväg 2022.
  • Genom Årstaparkens norra del från Årstaparkens lekplats till Timjangatans lekplats, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Fålhagsleden och Björnbärsgatan mellan Hjortrongatan och Persiljegatan, ny cykelväg 2022.
  • Utmed Årstaparkens södra ände norr om Körvelgatan, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Fyrislundsgatan, upprustning av cykelväg 2021–2022.
  • Utmed Årstagatan och Apelgatan mellan Johannesbäcksgatan och Salabacksgatan, ny cykelväg 2022.
  • Utmed Björkgatan, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Torkelsgatan vid Kvarntorget, upprustning av cykelväg 2021.
  • Utmed Väderkvarnsgatan mellan Råbyvägen och S:t Persgatan, nya cykelvägar 2023.
  • Utmed S:t Olofsgatan vid Nannaskolan, upprustning av cykelväg 2020.
  • Västra Strandgatan vid Järnbron, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed spåren vid Stadshuset, upprustning av cykelväg 2021.
  • Utmed Liljegatan från Syréngatan till S:t Göransgatan, nya cykelvägar 2020.
  • Från S:t Göransgatan/Solrosgatan till Fålhagsleden vid Fålhagens IP, upprustning av cykelväg 2020.
  • Från Furugatan till Tycho Hedéns väg, upprustning av cykelväg 2020.
  • Genom Byggmästarparken från Byggmästargatan till Verkmästargatan, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Fålhagsleden mellan Fyrislundsgatan och Mistelgatan, upprustning av cykelväg 2022.
  • Genom Boktryckarparken, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Fyrislundsgatan mellan Fålhagsleden och Rapsgatan, upprustning av cykelvägar 2022.
  • Inom området Östra Fyrislund, nya cykelvägar 2022–2023.
  • Utmed Tycho Hedéns väg vid Fyrislund söder om Rapsgatan, upprustning av cykelväg 2020.
  • Från cykelväg mellan Stålgatan och Rapsgatan mot Verkstadsgatan, ny cykelväg 2020–2021.
  • Utmed Danmarksgatan mellan Bolandsgatan och Kungsängsvägen, ny cykelväg 2022.
  • Utmed Kungsgatan norr om Sockergatan, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Kungsgatan mellan Strandbodgatan till Siktargatan, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Östra Ågatan mellan Bäverns gränd och Islandsgatan, ny cykelväg 2021–2022.
  • Utmed Sjukhusvägen och genom Stadsträdgården, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Siktargatan mellan Kungsängsgatan och Kungsgatan, ny cykelväg 2020.
  • Utmed Kungsängsgatan mellan Siktargatan och Sållargatan, ny cykelväg 2020.
  • Utmed Sågargatan mellan Bobingatan och Kungsängsesplanaden, ny cykelväg 2021.
  • Utmed Industrigatan mellan Kungsängsesplanaden och Skyttelgatan, ny cykelväg 2021.
  • Utmed Stallängsgatan mellan Kungsgatan och Sågargatan, ny cykelväg 2023.
  • Bro (Tullgarnsbron) över Fyrisån mellan Östra Ågatan och Ulleråkersvägen, ny cykelväg 2020–2022.
  • Utmed Ulleråkersvägen mellan Kap och Sjukhusvägen, ny cykelväg 2020–2021.
  • I Gjejersdalen mellan Ulleråkervägen och Polacksgatan, upprustning av cykelväg 2020.
  • Inom området Rosendal, nya+upprustning av cykelvägar 2020–2023.
  • Utmed Dag Hammarskjölds väg mellan Regementsvägen och Eva Lagerwalls väg, upprustning av cykelväg 2022.
  • Utmed Vårdsätravägen mellan Tallbacksvägen och Alvar Gullstrands gata, ny cykelväg 2022.
  • Från Slädvägen genom bostadsområde mellan Störvägen och Hösträngsvägen, upprustning av cykelväg 2020.
  • I Valsätraparken mellan Tjudervägen och Billvägen, upprustning av cykelväg 2020.
  • Genom Bäcklösa från Bäcklösavägen till Genetikcentrum, ny cykelväg 2020–2021.
  • Från Gottsunda Allé till Vipängsvägen, ny cykelväg 2020–2021.
  • Mellan Gottsunda kyrka och Gottsundaskolan från Valthornsvägen, upprustning av cykelväg 2020.
  • Från August Södermans väg och Peterson-bergers väg, upprustning av cykelväg 2020.
  • Genom Stenhammarsparken från Stenhammarsväg mot Stenhammars förskola, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Tryffelvägen mellan Norbyvägen och Eksoppsvägen, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Granitvägen mellan Eriksbergsvägen och Glimmervägen, nya cykelvägar 2022.
  • Utmed Hågavägen mellan Ekebydalsvägen och Håga bycentrum, ny cykelväg 2021–2022.
  • Mellan Flogstavägen och Kvarnbo via Starbo, upprustning av cykelväg 2021.
  • Utmed Hedensbergsvägen och Fyrisparksvägen mellan Stenhagsvägen och väg 72, ny cykelväg 2021.
  • Utmed väg 55 mellan Flogstavägen och Starbovägen, ny cykelväg 2020–2021.
  • Genom Flogstaparken från Flogstavägen, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Nordengatan mellan Flogstavägen och Vänortsgatan, ny cykelväg 2021.
  • Från Otto Myrbergs väg förbi Myrbergska gården, ny cykelväg 2023.
  • Utmed Börjegatan mellan Söderforsgatan och Luthagsesplanaden, upprustning av cykelväg 2021–2023.
  • Utmed Fyrisvallsgatan mellan Börjegatan och Seminariegatan, upprustning av cykelväg 2020-2021.
  • Utmed Tunagatan mellan Fjärdhundragatan och Torbjörns torg, ny cykelväg 2022.
  • Utmed Gamla Börjevägen mellan Börjegatan och koloniområde, ny cykelväg 2020.
  • Mellan Gamla Börjevägen och Rymdgeodetiska observatoriet, upprustning av cykelväg 2022.
  • Utmed väg 272 mellan Harnäsgatan och Söderforsgatan, ny cykelväg 2022.
  • Inom området nordvästra Librobäck, nya cykelvägar 2020.
  • I Nybyparken mellan Vattholmavägen och Gamla Uppsalagatan, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Gamla Uppsalagatan mellan Dagermansgatan och Lings väg, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Von Barska häcken mellan Råbyvägen och Gamla Uppsalagatan, upprustning av cykelväg 2020.
  • Utmed Vårdsätravägen mellan Hugo Alfvéns väg och Gottsundavägen, upprustning av cykelväg 2020 Nya cykelvägar och upprustning av cykelvägar 2020–2023.

   

  Fäll ihop
 3. Vilka cykelvägar som vi ansvarar för


  Det är kommunen som ansvarar för de flesta cykelvägar som ligger i Uppsala och Storvreta tätorter. I övriga tätorter är det framförallt Trafikverket, vägföreningar och samfälligheter som ansvarar för cykelvägarna. Uppsala kommun bidrar med synpunkter och samarbetar för att få till så bra infrastruktur som möjligt där Trafikverket är ansvariga. 

  Läs om ansvarsfördelningen på sidan 12 i cykelbokslut 2015.

  De cykelvägar som kommunen ansvarar för (totalt 46 mil) är uppdelade i fem kategorier:

  • snabbcykelleder
  • huvudcykelstråk
  • cykelvägar i ett huvudcykelnät
  • cykelvägar i det övriga cykelnätet
  • rekreationscykelvägar.

  Denna uppdelning ligger till grund för hur vi ska prioritera till exempel upprustning och snöröjning.

  Fäll ihop
 4. Varför och hur vi arbetar med nya och förbättrade cykelvägar


  När Uppsala växer blir det fler som cyklar och vi måste bygga ut nätet av cykelvägar samtidigt som vi tar hand om och förbättra de som redan finns. Vi vill också att du som cyklar i Uppsala ska kunna göra det på ett säkert och framkomligt sätt.

  När vi förbättrar befintliga cykelvägar

  Vi måste ta hand om de cykelvägar som redan finns. Det gör vi på några sträckor varje år genom att bland annat

  • lägga ny asfalt
  • göra dem bredare
  • förbättra belysningen
  • måla och sätta upp nya vägmärken så det blir enklare och säkrare för både fotgängare och cyklister.

  Vi tittar också över om vi kan sänka hastigheten för andra fordon, sätta upp farthinder eller utforma vägen på ett annat sätt så att du som cyklar alltid ska känna dig säker.

  Under de senaste åren har vi rustat upp 10–15 kilometer cykelväg per år.

  När vi bygger nya cykelvägar

  När vi bygger nya cykelvägar strävar vi alltid efter att de ska vara säkra och att du som cyklar ska kunna ta dig fram snabbt. Därför bygger vi ofta nya cykelvägar som är separerade från bilar, bussar och andra tunga fordon. Speciellt om det vägar med höga hastigheter och många bilar eller annan tung trafik.

  Under de senaste åren har vi byggt 5–10 kilometer nya cykelvägar per år.

  Inte enkelriktat för cyklister

  Förutom att bygga fler cykelvägar vill vi också göra det lättare för cyklister att ta sig fram i framförallt de centrala delarna av Uppsala tätort. På många gator har vi därför gjort om så att det bara är enkelriktat för motorfordon. Detta innebär att det på många gator är tillåtet att cykla i båda riktningarna.

  Fäll ihop