Nya och förbättrade cykelvägar

 1. I korthet


  I Uppsala kommun finns det i dag ungefär 55 mil cykelvägar eller cykelfält. Av dessa finns 45 mil i Uppsala tätort och 2 mil i Storvreta tätort. Det finns också 3 mil cykelvägar inom kommunens mindre tätorter och 5 mil cykelvägar mellan kommunens tätorter. Under de närmaste åren planerar vi att rusta upp några befintliga cykelvägar och bygga några nya.

  Fäll ihop
 2. Se nya och förbättrade cykelvägar på en karta


  Se karta över nya och förbättrade cykelvägar (PDF, 3 MB)

  • Utmed Ärnavägen mellan Groaplan och väg 600, ny cykelväg 2021
  • Utmed väg 600 mellan Garnisonsvägen och Björklinge, ny cykelväg 2019-2021
  • Utmed Gamla Uppsalagatan mellan Iduns väg och Topeliusgatan, ny cykelväg 2019
  • Utmed Iduns väg mellan Leopoldsgatan och Gamla Uppsalagatan, upprustning av cykelväg 2019
  • Utmed Gamla Uppsalagatan mellan Vattholmavägen och Svartbäcksgatan, upprustning av cykelvägar 2021
  • Utmed järnvägen mellan Gamla Uppsalagatan och Råbyvägen, upprustning av cykelväg 2020
  • Utmed Väderkvarnsgatan mellan Råbyvägen och S:t Persgatan, nya cykelvägar 2021
  • Utmed Vattholmavägen mellan Gamla Uppsalagatan och Portalgatan, upprustning av cykelvägar 2020
  • Utmed Kantorsgatan mellan Kapellgärdesparken och Gamla Uppsalagatan, ny cykelväg 2019
  • Utmed Råbyvägen mellan Tycho Hedens väg och Bureusgatan, nya cykelvägar 2019
  • Utmed Råbyvägen mellan Tycho Hedens väg och Bellmansgatan, upprustning av cykelväg 2019
  • I Gränbyparken mellan Relitahallen och Kvarntorget, upprustning av cykelväg 2020
  • Utmed Von Barska häcken mellan Gamla Uppsalagatan och Gränbyparken, ny cykelväg 2021
  • Utmed Von Barska häcken mellan Gamla Uppsalagatan och Gränbyparken, upprustning av cykelväg 2019
  • Genom Gränbyparken mellan Marknadsgatan och Almqvistgatan, ny cykelväg 2020
  • Utmed Vaksalagatan förbi Skomakargatan, ny cykelväg 2021
  • Cykelvägar norr om Källparksgatan, upprustning av cykelvägar 2019
  • Utmed Alrunegatan mellan Fyrislundsgatan och Norra Slavstavägen, ny cykelväg 2021
  • Utmed Norra Slavstavägen mellan Vaksalagatan och Alrunegatan, ny cykelväg 2021
  • Genom Årsta och Slavsta mellan Vaksalagatan och Stålgatan, upprustning av cykelväg 2021
  • Utmed Fålhagsleden och Björnbärsgatan mellan Hjortrongatan och Persiljegatan, ny cykelväg 2021
  • Utmed Sparrisgatan mellan Fyrislundsgatan och Årstaskolan, ny cykelväg 2019
  • Utmed Fyrislundsgatan, upprustning av cykelväg 2021
  • Utmed Årstagatan och Apelgatan mellan Johannesbäcksgatan och Salabacksgatan, ny cykelväg 2021
  • Utmed Fålhagsleden mellan Fyrislundsgatan och Väpplinggatan, upprustad cykelväg 2020
  • Utmed Fyrislundsgatan mellan Fålhagsleden och Rapsgatan, upprustning av cykelvägar 2021
  • Inom området Östra Fyrislund, nya cykelvägar 2021
  • Utmed Danmarksgatan mellan Bolandsgatan och Kungsängsvägen, ny cykelväg 2021
  • Utmed Siktargatan mellan Kungsängsgatan och Kungsgatan, ny cykelväg 2021
  • Utmed Östra Ågatan mellan Bäverns gränd och Islandsgatan, ny cykelväg 2020
  • Utmed Sjukhusvägen och genom Stadsträdgården, upprustning av cykelväg 2020
  • Utmed Sjukhusvägen mellan Dag Hammarskjölds väg och Studenternas idrottsplats, upprustning av cykelväg 2019
  • Utmed Ulleråkersvägen mellan Kap och Sjukhusvägen, ny cykelväg 2020
  • Över Fyrisån mellan Östra Ågatan och Ulleråkersvägen, ny cykelväg 2021
  • Utmed Industrigatan mellan Kungsängsesplanaden och Skyttelgatan, ny cykelväg 2019
  • Utmed Sågargatan mellan Bobingatan och Kungsängsesplanaden, ny cykelväg 2020
  • Utmed Vimpelgatan mellan Kuggebrovägen och Kungsgatan, upprustning av cykelvägar 2019
  • Utmed Stallängsgatan mellan Kungsgatan och Sågargatan, ny cykelväg 2021
  • Utmed Kuggebrovägen mellan Östra Vindbrovägen och Vimpelgatan, upprustning av cykelväg 2019
  • Utmed Torgny Segerstedts allé mellan Dag Hammarskjölds väg och Rosendalsvägen, ny cykelväg 2020
  • Utmed Dag Hammarskjölds väg mellan Regementsvägen och Eva Lagerwalls väg, upprustning av cykelväg 2020
  • Utmed Vårdsätravägen mellan Tallbacksvägen och Alvar Gullstrands gata, ny cykelväg 2021
  • I Valsätraparken mellan Tjudervägen och Billvägen, upprustning av cykelväg 2019
  • Genom Valsätraparken mellan Bernadottevägen och Hövägen, upprustning av cykelväg 2019
  • Genom Bäcklösa mellan Genetikcentrum till Vipängsvägen, ny cykelväg 2019
  • Utmed Dag Hammarskjölds väg mellan Gottsunda allé och Vipängsvägen, ny cykelväg 2021
  • Utmed Vårdsätraviken mellan Lurbo bro till Vårdsätraviken, ny cykelväg 2019 (denna är i första hand utformad och anpassad som ett rekreationsstråk för fotgängare men där cykling är möjlig utmed delar av sträckan).
  • Utmed Granitvägen mellan Eriksbergsvägen och Glimmervägen, nya cykelvägar 2020
  • Utmed Stigbergsvägen mellan Eriksbergsvägen och Granitvägen, nya cykelvägar 2020
  • Utmed Hågavägen mellan Ekebydalsvägen och Håga bycentrum, ny cykelväg 2021
  • Utmed Flogstavägen mellan Ihres väg och förbi Säves väg, upprustning av cykelväg 2019
  • Mellan Flogstavägen och Kvarnbo via Starbo, upprustning av cykelväg 2020
  • Utmed Hedensbergsvägen och Fyrisparksvägen mellan Stenhagsvägen och väg 72, ny cykelväg 2020
  • Intill Stentorget strax söder om Stenhagsvägen, upprustning av cykelvägar 2019
  • Utmed väg 55 mellan Flogstavägen och Starbovägen, ny cykelväg 2020
  • Inom Ekebyparken mellan Flogstavägen och Luthagsesplanaden, upprustning av cykelvägar 2019
  • Utmed Nordengatan mellan Flogstavägen och Vänortsgatan, ny cykelväg 2021
  • Från Otto Myrbergs väg förbi Myrbergska gården, ny cykelväg 2021
  • Utmed Tiundagatan mellan Ringgatan och Gjejersgatan, nya cykelvägar 2019
  • Intill Fyrisån Ringgatan och Fyrisskolan, upprustning av cykelväg 2019
  • Utmed Börjegatan mellan Söderforsgatan och Luthagsesplanaden, upprustning av cykelväg 2019-2021
  • Utmed Hällbygatan från Pelargatan till Blandargatan, ny cykelväg 2019
  • Mellan Gamla Börjevägen och Rymdgeodetiska observatoriet, upprustning av cykelväg 2020
  • Utmed Gamla Börjevägen mellan Börjegatan och koloniområde, ny cykelväg 2020
  • Utmed Tunagatan mellan Fjärdhundragatan och Torbjörns torg, ny cykelväg 2021
  • Utmed väg 272 mellan Harnäsgatan och Söderforsgatan, ny cykelväg 2020
  Fäll ihop
 3. Vilka cykelvägar som vi ansvarar för


  Det är kommunen som ansvarar för de flesta cykelvägar som ligger i Uppsala och Storvreta tätorter. I övriga tätorter är det framförallt Trafikverket, vägföreningar och samfälligheter som ansvarar för cykelvägarna. Uppsala kommun bidrar med synpunkter och samarbetar för att få till så bra infrastruktur som möjligt där Trafikverket är ansvariga. 

  Läs om ansvarsfördelningen på sidan 12 i cykelbokslut 2015.

  De cykelvägar som kommunen ansvarar för (totalt 46 mil) är uppdelade i fem kategorier:

  • snabbcykelleder
  • huvudcykelstråk
  • cykelvägar i ett huvudcykelnät
  • cykelvägar i det övriga cykelnätet
  • rekreationscykelvägar.

  Denna uppdelning ligger till grund för hur vi ska prioritera till exempel upprustning och snöröjning.

  Fäll ihop
 4. Varför och hur vi arbetar med nya och förbättrade cykelvägar


  När Uppsala växer blir det fler som cyklar och vi måste bygga ut nätet av cykelvägar samtidigt som vi tar hand om och förbättra de som redan finns. Vi vill också att du som cyklar i Uppsala ska kunna göra det på ett säkert och framkomligt sätt.

  När vi förbättrar befintliga cykelvägar

  Vi måste ta hand om de cykelvägar som redan finns. Det gör vi på några sträckor varje år genom att bland annat

  • lägga ny asfalt
  • göra dem bredare
  • förbättra belysningen
  • måla och sätta upp nya vägmärken så det blir enklare och säkrare för både fotgängare och cyklister.

  Vi tittar också över om vi kan sänka hastigheten för andra fordon, sätta upp farthinder eller utforma vägen på ett annat sätt så att du som cyklar alltid ska känna dig säker.

  Under de senaste åren har vi rustat upp 10–15 kilometer cykelväg per år.

  När vi bygger nya cykelvägar

  När vi bygger nya cykelvägar strävar vi alltid efter att de ska vara säkra och att du som cyklar ska kunna ta dig fram snabbt. Därför bygger vi ofta nya cykelvägar som är separerade från bilar, bussar och andra tunga fordon. Speciellt om det vägar med höga hastigheter och många bilar eller annan tung trafik.

  Under de senaste åren har vi byggt 5–10 kilometer nya cykelvägar per år.

  Inte enkelriktat för cyklister

  Förutom att bygga fler cykelvägar vill vi också göra det lättare för cyklister att ta sig fram i framförallt de centrala delarna av Uppsala tätort. På många gator har vi därför gjort om så att det bara är enkelriktat för motorfordon. Detta innebär att det på många gator är tillåtet att cykla i båda riktningarna.

  Fäll ihop