Cykelöverfarter

 1. I korthet


  Kommunen inför cykelöverfarter för att göra det enklare och säkrare för dig som cyklar att korsa trafikerade vägar. Tidigare fanns bara en typ av korsning där körbanor och cykelbanor möts. Sedan 2014 finns det två typer som alla trafikanter måste känna till: cykelpassage och cykelöverfart.

  Det finns totalt 31 stycken cykelöverfarter i Uppsala tätort. Dessa finns utmed Valsätraleden, Flogstaleden, Gamla Uppsalaleden, Sävjaleden och Kyrkogårdsgatan.

  Tänk på att ett gott samspel mellan alla trafikanter alltid är viktigt för säkerheten. Anpassa hastigheten efter trafiksituationen och visa hänsyn mot varandra.

  Fäll ihop
 2. Skillnad mellan cykelöverfart och cykelpassage


  Det finns flera skillnader, men en av de främsta är att vid en cykelöverfart ska de fordon som korsar cykelbanan väja för cyklisterna.

  Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager. Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis.

  Vid obevakade cykelpassager gäller detta:

  • Fordonsförare på vägen (ofta en bilist) ska anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklisten som är ute på cykelpassagen.
  • Den som cyklar eller kör moped på cykelbanan ska väja för trafik från en korsande väg.

  Vid cykelöverfarter gäller detta:

  • Fordon som korsar cykelbanan har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är på, eller på väg ut på cykelöverfarten.
  • Fordon på körbanan får inte köra om strax före eller på en cykelöverfart.
  • Den som cyklar eller kör moped (klass II) och är på väg ut på en cykelöverfart från cykelbanan ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

  På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer, se en film eller ladda ned en broschyr om skillnader mellan cykelpassager och cykelöverfarter.

  Fäll ihop
 3. Så känner du igen en cykelöverfart


  Cykelöverfarterna får vägmarkering och ett särskilt vägmärke samt röd asfalt i korsningen. Vi bygger ett farthinder i körbanan så att de fordon som ska korsa cykelöverfarten inte kör fortare än 30 kilometer i timmen. Cykelöverfarterna får också förbättrad belysning.  

  illustration_cykeloverfart_webb2

   

  Fäll ihop
 4. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Öppettider reception, Måndag–torsdag 7.45–17.00, Fredag 7.45–16.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop