Pågående cykelåtgärder

Åtgärdslista 2016–2018

Kommunen har samlat in närmare 1 000 enkätsvar där Uppsalas cyklister bidragit med synpunkter och idéer på hur Uppsala ska nå målet att bli Sveriges bästa cykelstad. 

Enkätsvaren ligger till grund för en lista med åtgärder som kommunen ska genomföra under de närmaste åren.
Åtgärdslista mot målet till att bli Sveriges bästa cykelstad

Cykelöverfarter

Uppsala kommun bygger sju cykelöverfarter längs Valsätra snabbcykelled för att göra det säkrare och enklare för cyklister att korsa trafikerade vägar. Cykelöverfarterna får förbättrad belysning och utrustas med farthinder för bilar, ett särskilt vägmärke och rödfärgad asfalt. Arbetet startar så fort vädret tillåter och pågår till våren 2017.
Läs mer om cykelöverfarter

Cykelvänlig arbetsplats

Uppsala kommun vill hjälpa arbetsgivare i Uppsala att uppmuntra medarbetare att cykla till och från jobbet eller i tjänsten. Genom satsningen Cykelvänlig arbetsplats kan medarbetare förbättra sin hälsa och bidra till bättre miljö.
Läs mer och anmäl din organisation till Cykelvänlig arbetsplats

Snabbcykelleder 

Fram till 2018 bygger kommunen fem snabbcykelleder. En snabbcykelled är en cykelväg där kommunen satsar extra mycket på att det ska vara smidigt och enkelt att ta sig fram. Det är inte hög hastighet som är det viktigaste utan ökad framkomlighet och bekvämlighet.

Läs om fördelarna med snabbcykelleder, vilka som är klara och vilka som återstår att bygga. 

Nya cykelvägar och kommande upprustningar 

Under 2017–2018 rustar kommunen upp ett anyal befintliga cykelvägar och bygger nya. 
Se vilka nya cykelvägar vi bygger och vilka vi rustar upp på en karta (PDF, 989 KB)

Det är kommunen som ansvarar för de flesta cykelvägar som ligger i Uppsala och Storvreta tätorter. I övriga tätorter är det framförallt Trafikverket, vägföreningar och samfälligheter som ansvarar för cykelvägarna. 
Läs om ansvarsfördelningen på sidan 12 i cykelbokslut 2015

Projektet säkra skolvägar

Uppsala kommun vill förbättra trafiksituationen vid skolorna och ser därför över trafikmiljön runt skolorna i centralorten, från årskurs F till årskurs 4. Kommunen och skolan tar sedan tillsammans fram förslag på åtgärder.
Läs om projektet säkra skolvägar

Vintercyklisten

I projektet Vintercyklisten cyklar 100 oerfarna personer minst tre kilometer, tre gånger i veckan under vintern. Vintercyklisterna håller lite extra koll på vägarna och tipsar kommunen om eventuella fel och brister.
Läs om Vintercyklisten

Cykelkurser för vuxna

Du som är vuxen och inte kan cykla kan gå en cykelkurs. Kurserna hålls i Gottsunda under vardagkvällar, och består av totalt sju kurstillfällen under en period om fyra veckor. Kostnaden är 200 kronor. I priset ingår ett medlemskap i Cykelfrämjandet, olycksfallsförsäkring och diplom. Du får låna cykel och hjälm på plats.

Kurserna arrangeras av Cykelfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet och Uppsala kommun.
Läs mer om cykelkurserna på Cykelfrämjandets webbplats.

Buslätt att cykla rätt

Ett par gånger per år arrangerar Uppsala kommun aktiviteten "Buslätt att cykla rätt" för barn i åldern 3-6 år. Barnen tränar motorik och balans på cykel i en bana som ställs upp för tillfället. Barnen får också under lättsamma former lära sig mer om vägmärken och hur de bör bete sig i trafiken.

Barn som cyklar i