Pågående cykelåtgärder

Kommunen arbetar på flera olika sätt för att förbättra förutsättningarna för cyklister. Här kan du läsa om en del av det arbetet. 

Kampanjer och projekt 

Trygghet och säkerhet

Säkra skolvägar
Uppsala kommun vill förbättra trafiksituationen vid skolorna och ser därför över trafikmiljön runt skolorna i centralorten, från årskurs F till årskurs 4. Kommunen och skolan tar sedan tillsammans fram förslag på åtgärder.

Cykelkurser för vuxna
Du som är vuxen och inte kan cykla kan gå en cykelkurs. Kurserna hålls i Gottsunda under vardagkvällar, och består av totalt sju kurstillfällen under en period om fyra veckor. Kostnaden är 200 kronor. I priset ingår ett medlemskap i Cykelfrämjandet, olycksfallsförsäkring och diplom. Du får låna cykel och hjälm på plats.

Kurserna arrangeras av Cykelfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet och Uppsala kommun.

Framkomlighet och tillgänglighet

Cykelöverfarter
Uppsala kommun inför successivt fler cykelöverfarter för att göra det säkrare och enklare för cyklister att korsa trafikerade vägar. Cykelöverfarterna får förbättrad belysning och utrustas med farthinder för bilar, ett särskilt vägmärke och rödfärgad asfalt. 

Snabbcykelleder
Uppsala kommun inför successivt fler så kallade snabbcykelleder. En snabbcykelled är en cykelväg där kommunen satsar extra mycket på att det ska vara smidigt och enkelt att ta sig fram. Det är inte hög hastighet som är det viktigaste utan ökad framkomlighet och bekvämlighet.

Nya cykelvägar och kommande upprustningar   
I Uppsala kommun finns det i dag ungefär 55 mil cykelvägar eller cykelfält. Av dessa finns 45 mil i Uppsala tätort och 2 mil i Storvreta tätort. Det finns också 3 mil cykelvägar inom kommunens mindre tätorter och 5 mil cykelvägar mellan kommunens tätorter. Under de närmaste åren planerar vi att rusta upp några befintliga cykelvägar och bygga några nya.

Bekvämlighet

Cykelkarta
Cykelkartan visar cykelvägar i Uppsala och Storvreta. På kartan kan du bland annat se huvudcykelnät, rekreationscykelvägar, avståndsmarkering från centrum och var cykelpumpar finns.

Cykelpumpar
I Uppsala tätort finns över 80 platser där du kan pumpa din cykel. Kommunen har placerat ut 34 av dem och planerar för att placera ut fler framöver. 

Cykelvårdsstation
Kommunen har byggt en cykelvårdsstation ligger i Stadsträdgården, här kan cyklisterna pumpa, tvätta, torka och fixa cykeln. Kommunen planerar fler mindre cykelvårdsstationer.

Cykelparkering
I centrala Uppsala finns det runt 12 000 cykelparkeringar. Undersökningar visar att cykelparkeringarna, framförallt i innerstaden, inte räcker till. En av utmaningarna för detta arbete är att hitta tillräckligt med yta för cykelställ. Arbetet med fler cykelparkeringar innebär därför inte enbart att upprätta nya utan även att se till att befintliga parkeringar är upprustade och har bra kapacitet.

Cykelkultur

TrafiQ 
Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Buslätt att cykla rätt
Vår cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken.

Cykelvänlig arbetsplats
Uppsala kommun vill hjälpa arbetsgivare i Uppsala att uppmuntra medarbetare att cykla till och från jobbet eller i tjänsten. Genom satsningen Cykelvänlig arbetsplats kan medarbetare förbättra sin hälsa och bidra till bättre miljö.

Klimatmatchen 
Klimatmatchen är en tävling som går ut på att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till fritidsaktiviteter. 

Vintercyklisten
I projektet Vintercyklisten cyklar de uttagna deltagarna minst tre kilometer, tre gånger i veckan under vintern. Vintercyklisterna får vinterutrustning som dubbdäck, lysen och reflexvästar för att cykla säkert. 

Cykling utan ålder 
Cykling utan ålder är en ideell verksamhet där volontärer tar med personer vid äldreboenden eller personer med funktionsnedsättning på cykelturer i elassisterade cyklar med passagerarsäte för två. 

Cykelråd
Cykelrådet arbetar med att förbättra dialogen mellan Uppsala kommun, uppsalaborna, intresseorganisationer och cykelbranschen.