Pågående cykelåtgärder

Kommunen arbetar på flera olika sätt för att förbättra förutsättningarna för cyklister. Här kan du läsa om en del av det arbetet. 

Kampanjer och projekt 

Trygghet och säkerhet

Säkra skolvägar
Uppsala kommun vill förbättra trafiksituationen vid skolorna och ser därför över trafikmiljön runt skolorna i centralorten, från årskurs F till årskurs 4. Kommunen och skolan tar sedan tillsammans fram förslag på åtgärder.

Cykelkurser för vuxna
Du som är vuxen och inte kan cykla kan gå en cykelkurs. Kurserna hålls i Gottsunda under vardagkvällar, och består av totalt sju kurstillfällen under en period om fyra veckor. Kostnaden är 200 kronor. I priset ingår ett medlemskap i Cykelfrämjandet, olycksfallsförsäkring och diplom. Du får låna cykel och hjälm på plats.

Kurserna arrangeras av Cykelfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet och Uppsala kommun.

Framkomlighet och tillgänglighet

Cykelöverfarter
Uppsala kommun bygger sju cykelöverfarter längs Valsätra snabbcykelled för att göra det säkrare och enklare för cyklister att korsa trafikerade vägar. Cykelöverfarterna får förbättrad belysning och utrustas med farthinder för bilar, ett särskilt vägmärke och rödfärgad asfalt. 

Snabbcykelleder
Fram till 2018 bygger kommunen fem snabbcykelleder. En snabbcykelled är en cykelväg där kommunen satsar extra mycket på att det ska vara smidigt och enkelt att ta sig fram. Det är inte hög hastighet som är det viktigaste utan ökad framkomlighet och bekvämlighet.

Nya cykelvägar och kommande upprustningar 

Under 2018–2020 rustar kommunen upp ett antal befintliga cykelvägar och bygger nya.

Se karta över nya cykelvägar och vilka cykelvägar vi rustar upp. (PDF, 1 MB)

 • Utmed väg 600 mellan Garnisonsvägen och Björklinge, ny cykelväg 2018-2020
 • Utmed Ärnavägen mellan Groaplan och väg 600, ny cykelväg 2020
 • Utmed banvallen mellan Sandells gata och väg 290, ny cykelväg 2018
 • Från Iduns väg förbi Nybyparken mot Holmgångsväg och Mimersvägen, upprustad cykelväg 2018
 • Utmed Gamla Uppsalagatan mellan Iduns väg och Topeliusgatan, ny cykelväg 2018
 • Utmed Gamla Uppsalagatan i korsning med Orvars väg, upprustad cykelväg 2018-2019
 • Utmed Söderforsgatan mellan väg 272 och Hållnäsgatan, ny cykelväg 2018
 • Utmed väg 272 mellan Harnäsgatan och Söderforsgatan, ny cykelväg 2020
 • Från Marknadsgatan genom Gränbyparken, ny cykelväg 2019
 • Utmed Tunagatan mellan Fjärdhundragatan och Torbjörns torg, ny cykelväg 2020
 • I Gränbyparken mellan Relitahallen och Kvarntorget, upprustad cykelväg 2019
 • Utmed Råbyvägen mellan Tycho Hedens väg och Bellmansgatan, upprustad cykelväg 2019 
 • Utmed Norra Slavstavägen mellan Vaksalagatan och Alrunegatan, ny cykelväg 2020
 • Från Vaksalagatan till Södra Slavstasvägen, upprustad cykelväg 2020
 • Från Gränbyskolan mot Regngatan, upprustad cykelväg 2018
 • Utmed Vaksalagatan förbi Skomakargatan, ny cykelväg 2019
 • Utmed Källparksgatan mellan Johannesbäcksgatan och Källparken, ny cykelväg 2018
 • Utmed Gamla Börjevägen från Börjegatan, ny cykelväg 2019
 • Från Gamla Börjevägen mot Rymdgeodetiska observatoriet, upprustad cykelväg 2019
 • Utmed Sysslomansgatan mellan Luthagesplanaden och Tegnérgatan, ny cykelväg 2018
 • Från Bruno Liljeforsgatan till Liljeforstorg, upprustad cykelväg 2018
 • Utmed Råbyvägen mellan Tycho Hedens väg och Bureusgatan, ny cykelväg 2019–2020
 • Utmed Vattholmavägen mellan Gamla Uppsalagatan och Portalgatan, upprustad cykelväg 2020
 • Utmed järnvägen mellan Gamla Uppsalagatan och Råbyvägen, upprustad cykelväg 2019
 • Utmed Börjegatan mellan Gamla Börjevägen och Skolgatan, upprustad cykelväg 2020
 • Utmed Hällbygatan från Pelargatan till Blandargatan, ny cykelväg 2019–2020
 • Från Vitkålsgatan till Rödbetsgatan, upprustad cykelväg 2018
 • Utmed Årstagatan och Apelgatan mellan Johannesbäcksgatan och Salabacksgatan, ny cykelväg 2020
 • Utmed Murargatan mellan Snickargatan och Byggmästargatan, ny cykelväg 2018
 • Utmed Fålhagsleden och Björnbärsgatan mellan Hjortrongatan och Persiljegatan, ny cykelväg 2020
 • Utmed Väderkvarnsgatan mellan Råbyvägen och S:t Persgatan, ny cykelväg 2019
 • I parken intill Alriksgatan, upprustad cykelväg 2018
 • Utmed Tiundagatan mellan Ringgatan och Gjejersgatan, ny cykelväg 2018–2019
 • Från Otto Myrbergs väg förbi Myrbergska gården, ny cykelväg 2020
 • Utmed Fålhagsleden mellan Fyrislundsgatan och Väpplinggatan, upprustad cykelväg 2019
 • Från Fålhagsleden mot Järnvägen, upprustad cykelväg 2018
 • Från Stålgatan till Fålhagsleden, upprustad cykelväg 2018
 • Utmed Stålgatan mellan Leffersgatan och Södra Slavstavägen, upprustad cykelväg 2018
 • Utmed Fyrislundsgatan mellan Fålhagsleden och Rapsgatan, upprustad cykelväg 2019
 • Utmed Östra Ågatan mellan Bäverns gränd och Islandsgatan, ny cykelväg 2020
 • Utmed Nordengatan mellan Flogstavägen och Vänortsgatan, ny cykelväg 2020
 • Cykelvägar i Ekebyparken, upprustad cykelväg 2018
 • Utmed Hedensbergsvägen och Fyrisparksvägen mellan Stenhagsvägen och väg 72, ny cykelväg 2019
 • Cykelväg mellan Flogstavägen och Kvarnbo, upprustad cykelväg 2019
 • Utmed Flogstavägen mellan Ihres väg och förbi Säves väg, upprustad cykelväg 2018
 • Utmed Ekebydalsvägen, ny cykelväg 2018
 • Utmed Hågavägen mellan Ekebydalsvägen och Håga bycentrum, ny cykelväg 2019
 • Utmed Granitvägen mellan Eriksbergsvägen och Glimmervägen, ny cykelväg 2019
 • Utmed Stigbergsvägen mellan Eriksbergsvägen och Granitvägen, ny cykelväg 2019
 • Utmed Norbyvägen mellan Lindsbergsgatan och cykelväg mot Kåbo, upprustad cykelväg 2018
 • Utmed Döbelnsgatan mellan Dag Hammarsköljds väg och Kåbovägen, ny cykelväg 2018
 • Utmed Sjukhusvägen och genom Stadsträdgården, upprustad cykelväg 2020  
 • Utmed Ulleråkersvägen mellan Kap och Sjukhusvägen, ny cykelväg 2019–2020
 • Utmed Danmarksgatan mellan Bolandsgatan och Kungsängsvägen, ny cykelväg 2020
 • Utmed Industrigatan mellan Eldkvarnsgatan och Kungsängsesplanaden, ny cykelväg 2018
 • Utmed Sågargatan mellan Bobingatan och Kungsängsesplanaden, ny cykelväg 2020
 • Utmed Stallängsgatan mellan Kungsgatan och Sågargatan, ny cykelväg 2020
 • Utmed Långtradsgatan mellan Almungevägen och Gnistagatan, ny cykelväg 2018
 • Utmed väg 255 och Kuggebrovägen mellan Vimpelgatan och Nämndemansvägen, upprustad cykelväg 2018
 • Utmed Dag Hammarskjölds väg mellan Regementsvägen och Eva Lagerwalls väg, upprustad cykelväg 2019
 • Utmed Torgny Segerstedts allé mellan Dag Hammarskjölds väg och Rosendalsvägen, ny cykelväg 2020
 • Utmed Vårdsätravägen mellan Tallbacksvägen och Alvar Gullstrands gata, ny cykelväg 2020
 • Cykelvägar i Skivlingsparken, upprustad cykelväg 2018
 • Cykelväg bakom Svamptorget, upprustad cykelväg 2018
 • Utmed Tryffelvägen från Norbyvägen och västerut, upprustning 2019-2020
 • Cykelväg mellan Bernadottevägen och Bandstolsvägen, upprustad cykelväg 2018
 • Utmed Dag Hammarskjölds väg mellan Gottsunda allé och Vipängsvägen, ny cykelväg 2020
 • Från Genetikcentrum till Vipängsvägen, ny cykelväg 2020
 • Från Lurbo bro till Vårdsätraviken, ny cykelväg 2019

Cykelvägar i Storvreta

 • Cykelväg mellan Skogsvallsvägen och Fullerövägen, upprustad cykelväg 2018
 • Utmed Fullerövägen mellan Skymningsvägen och Gryningsvägen, ny cykelväg 2020
 • Utmed Fullerövägen söder om Pluggparadiset, ny cykelväg 2020

Det är kommunen som ansvarar för de flesta cykelvägar som ligger i Uppsala och Storvreta tätorter. I övriga tätorter är det framförallt Trafikverket, vägföreningar och samfälligheter som ansvarar för cykelvägarna. Uppsala kommun bidrar med synpunkter och samarbetar för att få till så bra infrastruktur som möjligt där Trafikverket är ansvariga. 
Läs om ansvarsfördelningen på sidan 12 i cykelbokslut 2015.

Bekvämlighet

Cykelkarta
Cykelkartan visar cykelvägar i Uppsala och Storvreta. På kartan kan du bland annat se huvudcykelnät, rekreationscykelvägar, avståndsmarkering från centrum och var cykelpumpar finns.

Cykelpumpar
I Uppsala tätort finns ungefär 60 platser där du kan pumpa din cykel. Kommunen har placerat ut 15 av dem. Under 2017 utökar vi antalet pumpar med 5 och under 2018 tillkommer 7 stycken.

Cykelvårdsstation
Kommunen har byggt en cykelvårdsstation ligger i Stadsträdgården, här kan cyklisterna pumpa, tvätta, torka och fixa cykeln. Kommunen planerar fler mindre cykelvårdsstationer.

Cykelparkering
I centrala Uppsala finns det runt 12 000 cykelparkeringar. Undersökningar visar att cykelparkeringarna, framförallt i innerstaden, inte räcker till. En av utmaningarna för detta arbete är att hitta tillräckligt med yta för cykelställ. Arbetet med fler cykelparkeringar innebär därför inte enbart att upprätta nya utan även att se till att befintliga parkeringar är upprustade och har bra kapacitet.

Cykelkultur

TrafiQ 
Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Buslätt att cykla rätt
Vår cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken.

Cykelvänlig arbetsplats
Uppsala kommun vill hjälpa arbetsgivare i Uppsala att uppmuntra medarbetare att cykla till och från jobbet eller i tjänsten. Genom satsningen Cykelvänlig arbetsplats kan medarbetare förbättra sin hälsa och bidra till bättre miljö.

Klimatmatchen 
Klimatmatchen är en tävling som går ut på att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till fritidsaktiviteter. 

Vintercyklisten
I projektet Vintercyklisten cyklar de uttagna deltagarna minst tre kilometer, tre gånger i veckan under vintern. Vintercyklisterna får vinterutrustning som dubbdäck, lysen och reflexvästar för att cykla säkert. 

Cykelveckan
Cykelveckan arrangeras varje år. Under veckan kan alla delta i olika aktiviteter och träffa kommunen för att prata om allt som rör cykling i Uppsala.

Cykling utan ålder
Cykling utan ålder är en ideell verksamhet där volontärer tar med personer vid äldreboenden eller personer med funktionsnedsättning på cykelturer i elassisterade cyklar med passagerarsäte för två. 

Cykelråd
Cykelrådet arbetar med att förbättra dialogen mellan Uppsala kommun, uppsalaborna, intresseorganisationer och cykelbranschen.

Åtgärderna baseras på invånarnas synpunkter

Kommunen har samlat in närmare 1 000 enkätsvar där Uppsalas cyklister bidragit med synpunkter och idéer på hur Uppsala ska bli en bättre cykelstad. Resultatet ligger till grund för en lista med 57 åtgärder. Målet med arbetet är att bli Sveriges bästa cykelstad.

Åtgärdslista för cykel 2016–2018.