Ämne

Cykel

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med cykelfrågor. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Cykel

Vintercyklisten

Vintercyklisten är Uppsala kommuns utmaning som uppmuntrar uppsalaborna att välja cykeln under vinterhalvåret.

Snabbcykelled till Sävja

Under 2018 bygger vi en snabbcykelled till Sävja.

Uppsala inför cykelöverfarter

Nu blir det enklare och säkrare för cyklister att korsa trafikerade vägar.

Nyhetsbrev om cykelåtgärder

Prenumerera på nyhetsbrev om vårt arbete med cykelfrämjande åtgärder.

Prisregn över Uppsala

Uppsala är årets klimatstad, årets cykelstad och årets stadskommun.

Cykelparkeringshus

Vi bygger ett nytt cykelparkeringshus vid Resecentrum.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Cykeltrafiken i Uppsala är en viktig del i arbetet för att förbättra folkhälsan, skapa en attraktivare stadsmiljö och för att minska biltrafikens andel av resorna i Uppsala kommun.

Åtgärder och projekt inom cykel

Styrdokument

 • Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik

  Denna handlingsplan lägger grunden för det fortsatta arbetet med att öka andelen cykelresor i Uppsala kommun. De insatser och åtgärder som föreslås i handlingsplanen ska användas inom såväl kommunens strategiska som detaljerade planering vid byggnation, drift och underhåll samt arbete med mobilitetsfrågor.

 • Sveriges bästa cykelstad

  Denna handlingsplan syftar till att vara vägledande för politiker och tjänstemän i Uppsala kommun, i arbetet med att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad.

 • Broschyr om handlingsplanen för arbetet med cykeltrafik

  Handlingsplanens intention är att lägga grunden för det fortsatta cykelarbetet utifrån ambitionen om att fler ska använda cykeln som transportmedel.

 • Riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala kommun

  Riktlinjerna för cykeltrafik i Uppsala kommun ska leda till en ökad andel cykeltrafik. Riktlinjerna är särskilt viktiga vid översiktlig planering och detaljplanering av nya områden.

 • Cykelpolicy för Uppsala kommun

  Cykelpolicyn ska genomsyra all planering och alla beslut för att målen för cykeltrafiken ska bli verklighet.

Se alla styrdokument

Publikationer

Se alla publikationer