Ämne

Cykel

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med cykelfrågor. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer. Om du vill ha löpande information om vad som är på gång för dig som är cyklist i Uppsala kan du anmäla dig till nyhetsbrevet.

Aktuellt inom Cykel

Uppsala bästa cykelstaden, i år igen!

Cykelfrämjandet har för andra året i rad utsett Uppsala till Sveriges bästa cykelstad.

Cykelkartan

Cykelkartan visar cykelvägar i Uppsala och Storvreta.

Hållbart resande

Läs mer vilka aktiviteter och kampanjer vi arbetar med för hållbart resande.

Nya och förbättrade cykelvägar

Se vilka nya och förbättrade cykelvägar som vi arbetar med.

Cykelbokslut 2019

Läs mer om cykelåret 2019 och de insatser vi gjort.

Snabbcykelleder i Uppsala

Fyra snabbcykelleder är klara och vi inför successivt fler snabbcykelleder.

Uppsala inför cykelöverfarter

Nu blir det enklare och säkrare för cyklister att korsa trafikerade vägar.

Nyhetsbrev om cykelåtgärder

Prenumerera på nyhetsbrev om vårt arbete med cykelfrämjande åtgärder.

Cykelparkeringshus

Så parkerar du i nya cykelparkeringshuset vid Resecentrum.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Cykeltrafiken i Uppsala är en viktig del i arbetet för att förbättra folkhälsan, skapa en attraktivare stadsmiljö och för att minska biltrafikens andel av resorna i Uppsala kommun.

Åtgärder och projekt inom cykel

Styrdokument

 • Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik

  Denna handlingsplan lägger grunden för det fortsatta arbetet med att öka andelen cykelresor i Uppsala kommun. De insatser och åtgärder som föreslås i handlingsplanen ska användas inom såväl kommunens strategiska som detaljerade planering vid byggnation, drift och underhåll samt arbete med mobilitetsfrågor.

 • Sveriges bästa cykelstad

  Denna handlingsplan syftar till att vara vägledande för politiker och tjänstemän i Uppsala kommun, i arbetet med att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad.

 • Broschyr om handlingsplanen för arbetet med cykeltrafik

  Handlingsplanens intention är att lägga grunden för det fortsatta cykelarbetet utifrån ambitionen om att fler ska använda cykeln som transportmedel.

 • Riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala kommun

  Riktlinjerna för cykeltrafik i Uppsala kommun ska leda till en ökad andel cykeltrafik. Riktlinjerna är särskilt viktiga vid översiktlig planering och detaljplanering av nya områden.

 • Cykelpolicy för Uppsala kommun

  Cykelpolicyn ska genomsyra all planering och alla beslut för att målen för cykeltrafiken ska bli verklighet.

Se alla styrdokument

Publikationer