Ämne

Cykel

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med att bli Sveriges bästa cykelstad. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Cykel

Åtgärdslista 2016-2018

57 åtgärder som ska göra Uppsala till Sveriges bästa cykelstad.

Har du TrafiQ?

Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Testa ditt TrafiQ!

Snabbcykelled till Gamla Uppsala

Uppsalas tredje snabbcykelled går mellan Gamla Uppsala och Österplan.

Uppsala inför cykelöverfarter

Nu blir det enklare och säkrare för cyklister att korsa trafikerade vägar.

Nyhetsbrev om cykelåtgärder

Prenumerera på nyhetsbrev om vårt arbete med cykelfrämjande åtgärder.

Fler gator öppnar för cykeltrafik i båda färdriktningarna

Nu ändrar vi fler gator med enkelriktad cykeltrafik och gör det tillåtet att cykla i båda färdriktningarna.

Säkra skolvägar

Uppsala kommun arbetar tillsammans med skolorna för att ta fram förslag på trafiksäkerhetsåtgärder vid respektive skola.

Cykling utan ålder

Bli volontär och ta ut någon vid ett äldreboende på en cykeltur.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Cykeltrafiken i Uppsala är en viktig del i arbetet för att förbättra folkhälsan, skapa en attraktivare stadsmiljö och för att minska biltrafikens andel av resorna i Uppsala kommun.

Åtgärder och projekt inom cykel

Styrdokument

 • Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik

  Denna handlingsplan lägger grunden för det fortsatta arbetet med att öka andelen cykelresor i Uppsala kommun. De insatser och åtgärder som föreslås i handlingsplanen ska användas inom såväl kommunens strategiska som detaljerade planering vid byggnation, drift och underhåll samt arbete med mobilitetsfrågor. Allt arbete med cykelplanering i Uppsala kommun ska ha en tydlig koppling till handlingsplanen. I nya cykelrelaterade projekt ska handlingsplanen beaktas och det bör framgå vilka delar av handlingsplanen som är relevanta för olika typer av projekt. I första hand är handlingsplanen riktad till gatu- och samhällsmiljönämndens ansvarsområde men är också ett stöd till andra förvaltningar och bolag i kommunen.

 • Sveriges bästa cykelstad

  Denna handlingsplan syftar till att vara vägledande för politiker och tjänstemän i Uppsala kommun, i arbetet med att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad.

 • Broschyr om handlingsplanen för arbetet med cykeltrafik

  Handlingsplanens intention är att lägga grunden för det fortsatta cykelarbetet utifrån ambitionen om att fler ska använda cykeln som transportmedel.

 • Riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala kommun

  Riktlinjerna för cykeltrafik i Uppsala kommun ska leda till en ökad andel cykeltrafik. Riktlinjerna är särskilt viktiga vid översiktlig planering och detaljplanering av nya områden.

 • Cykelpolicy för Uppsala kommun

  Cykelpolicyn ska genomsyra all planering och alla beslut för att målen för cykeltrafiken ska bli verklighet.

Se alla styrdokument

Publikationer

Se alla publikationer