Ämne

Gator och trafik

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör gator och trafik. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Gator och trafik

Tyck till om trafiken

19 mars–6 april har du chans att lämna synpunkter på trafiken i Uppsala.

Nya hastigheter i Uppsala kommun

Vi inför nya hastigheter vid tätorter för att öka trafiksäkerheten och minska antalet olyckor i trafiken.

Säkra skolvägar

Uppsala kommun arbetar tillsammans med skolorna för att ta fram förslag på trafiksäkerhetsåtgärder vid respektive skola.

Översyn av övergångsställen

För att öka trafiksäkerheten har kommunen granskat 1 400 övergångsställen och bedömt vilka som behöver åtgärdas.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Styrdokument

 • Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik

  Denna handlingsplan lägger grunden för det fortsatta arbetet med att öka andelen cykelresor i Uppsala kommun. De insatser och åtgärder som föreslås i handlingsplanen ska användas inom såväl kommunens strategiska som detaljerade planering vid byggnation, drift och underhåll samt arbete med mobilitetsfrågor. Allt arbete med cykelplanering i Uppsala kommun ska ha en tydlig koppling till handlingsplanen. I nya cykelrelaterade projekt ska handlingsplanen beaktas och det bör framgå vilka delar av handlingsplanen som är relevanta för olika typer av projekt. I första hand är handlingsplanen riktad till gatu- och samhällsmiljönämndens ansvarsområde men är också ett stöd till andra förvaltningar och bolag i kommunen.

 • Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala Hamn

  Här hittar du de lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifterna för Uppsala Hamn.

 • Verksamhetsplan och budget gatu- och samhällsmiljönämnden

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017-2019.

 • Parkeringstal för Uppsala

  Parkeringstal är riktvärden för parkering på kvartersmark.

 • Bestämmelser om miljözoner

  Här läser du om vilka regler och bestämmelser som gäller för miljözoner i Uppsala.

Se alla styrdokument

Publikationer