Ämne

Gator och trafik

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör gator och trafik. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Gator och trafik

Har du TrafiQ?

Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Testa ditt TrafiQ!

Nya hastigheter i Uppsala kommun

Vi inför nya hastigheter vid tätorter för att öka trafiksäkerheten och minska antalet olyckor i trafiken.

Säkra skolvägar

Uppsala kommun arbetar tillsammans med skolorna för att ta fram förslag på trafiksäkerhetsåtgärder vid respektive skola.

Översyn av övergångsställen

För att öka trafiksäkerheten har kommunen granskat 1 400 övergångsställen och bedömt vilka som behöver åtgärdas.

Plattform för Uppsalas trafiksäkerhetsarbete (PUTS)

Under 2019 får trafiksäkerhetsrådet ny utformning och ett nytt arbetssätt och blir istället Plattform för Uppsalas trafiksäkerhetsarbete (PUTS).

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Styrdokument

 • Verksamhetsplan och budget namngivningsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018–2020.

 • Riktlinjer för persontransport i tjänst

  Syftet med riktlinjen är att stödja chefer, medarbetare och förtroendevalda att få vägledning för att undvika onödiga transporter och bidra till en bra närmiljö avseende trafiksäkerhet, trängsel, minskade utsläpp och buller.

 • Handlingsplan – Gottsunda/Valsätra

  Handlingsplanen ska användas för att samordna det kortsiktiga och det långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda och Valsätra.

 • Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik

  Denna handlingsplan lägger grunden för det fortsatta arbetet med att öka andelen cykelresor i Uppsala kommun. De insatser och åtgärder som föreslås i handlingsplanen ska användas inom såväl kommunens strategiska som detaljerade planering vid byggnation, drift och underhåll samt arbete med mobilitetsfrågor.

 • Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala Hamn

  Här hittar du de lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifterna för Uppsala Hamn.

Se alla styrdokument