Ämne

Ekonomi

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör ekonomi. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Ekonomi

Mål och budget

Läs Mål och budget för 2018–2020 som kommunfullmäktige beslutade om 6–7 november.

Kommunens budget

Här kan du se kommunens budget och hur den fördelas. Under året kan du följa hur väl vi håller oss till budgeten.

Så använder kommunen dina skattepengar

Se hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Styrdokument

 • Mål och budget 2019

  Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Det gäller för 2019 och innehåller en plan för 2020–2021. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

 • Finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern

  De finansiella riktlinjerna syftar till att reglera hur finansverksamheten ska bedrivas.

 • Riktlinjer för upphandling och inköp

  Denna riktlinje beskriver hur Uppsala kommuns nämnder och helägda bolag ska genomföra upphandling och inköp i enlighet med kommunens policy och därigenom verka för långsiktiga och strukturella förändringar i ekonomisk, social och ekologisk hållbar riktning samt tillhandahållande av välfungerande avtal för varor, tjänster, byggentreprenader och koncessioner. Samtliga medarbetare i kommunen ska ansvara för, inom sina verksamheter, att policy och riktlinjer efterlevs.

 • Policy för upphandling och inköp

  Denna upphandlings- och inköpspolicy fastslår den yttre ram som gäller för Uppsala kommunkoncern, det vill säga samtliga nämnder och bolag.

 • Förslag till Mål och budget 2018–2020

  Här kan du läsa majoritetens (S, MP, V) förslag till kommunens mål och budget för 2018–2020.

Se alla styrdokument