Ämne

Ekonomi

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör ekonomi. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Ekonomi

Mål och budget

Läs Mål och budget för 2017–2019 som kommunfullmäktige beslutade om 7–8 november.

Kommunens budget

Här kan du se kommunens budget och hur den fördelas. Under året kan du följa hur väl vi håller oss till budgeten.

Så använder kommunen dina skattepengar

Se hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Styrdokument

 • Mål och budget 2018-2020

  Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Det gäller för 2018 och innehåller en plan för 2019–2020. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

 • Förslag till Mål och budget 2018–2020

  Här kan du läsa majoritetens (S, MP, V) förslag till kommunens mål och budget för 2018–2020.

 • Verksamhetsplan och budget kommunstyrelsen

  Verksamhetsplanen visar vilka beslut kommunstyrelsen behöver fatta för att förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget.

 • Policy för hållbar utveckling

  Policyn tydliggör kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar arbetssätt och metoder för implementering av hållbarhetsaspekter i all verksamhet.

 • Attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

  Attestreglementet är en del av kommunens internkontrollarbete och gäller Uppsala kommuns nämnder. Reglementet gäller för alla ekonomiska transaktioner.

Se alla styrdokument