Registreringsformulär Uppsala Fairtrade City

Registrera ditt företag, din förening eller organisation som säljer Fairtrade-märkta produkter.

Alla som registerar sig får ett diplom som visar att man har Fairtrade-märkta produkter. 

Vid frågor e-posta kontakt@uppsalafairtradecity.se

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

För- och efternamn
Fyll i e-post till kontaktperson
Ni kan välja flera av alternativen.
Ni kan välja flera av alternativen.
I listan publicerar vi inte namnet på kontaktperson.

Hantering av personuppgifter
Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunstyrelsen ansvarar för hantering av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna diplomera företag, föreningar och organisationer som Fairtrade samt för att ta fram statistik. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna allmänt intresse.

Vi raderar uppgifterna på begäran av den registrerade.

Begär utdrag eller klaga
Om du vill ta del av de uppgifter som vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.