Fairtrade i skolan

Sedan 2011 ska svenska skolor bedriva undervisning där elever utvecklar en förmåga att ta del av en hållbar utveckling. Fairtrade Sverige erbjuder lättillgängligt undervisningsmaterial.

Skolbarn äter lunch

Utbildningsmaterialet bidrar till att nå målen i Lgr11 och Gy2011 kring hållbar utveckling, det är förankrat i respektive läroplan och åldersanpassat. Det kopplar ihop de stora globala frågorna kring hållbar utveckling och mänskliga rättigheter till barn och ungdomars egen vardag, och är en inspirationskälla för lärare och skolledning. Det finns även material som kan användas för att arbeta med hållbar utveckling i förskolan i linje med förskolans värdegrund och uppdrag, Lpfö 98.

Undervisningsmaterial Fairtrade i skolan

Ikon Fairtrade i skolan

Har du en aktivitet på gång som rör Fairtrade och hållbarhet?

Kontakta Andreas Haesert, samordnare, Fairtrade City, Uppsala kommun för tips!
Telefon: 018-727 10 79
E-post: andreas.haesert@uppsala.se