Det här är Fairtrade

Rättvis handel innebär ett aktivt arbete för bättre villkor för de människor som odlar och producerar våra varor. Fairtrade är en oberoende certifiering som vill motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft.

Träd med bär

Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid.

Internationella kriterier

För att en produkt ska kunna bli Fairtrade-märkt måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Rätt till anställningsavtal

För anställda på banan-, ros- och teplantage handlar kriterierna bland annat om att ha rätt till anställningsavtal, övertidsersättning och föräldraledighet, att få göra sin röst hörd och att kunna organisera sig fackligt. För kaffe-, kakao- och sockerodlare med egen mark är råvarupriset avgörande. Betalningen ska minst täcka produktionskostnaden och ge möjlighet till hållbara investeringar på både kort och lång sikt.

Handla Fairtrade

När du köper Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor med egen kraft.

Se en film om Fairtrade

 

 

Ikon det här är fairtrade

Engagera dig

Ta del av verktyg, digital ambassadörsutbildning och informationsmaterial om Fairtrade.

Läs mer om verktyg
Läs mer om digital ambassadörsutbildning
Ta del av informationsmaterial