Val till Europaparlamentet 2019

 1. I korthet


  Rösta i valet till Europaparlamentet

  Söndag 26 maj är det val till Europaparlamentet. Då röstar medborgarna i EU:s medlemsländer om vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Du kan rösta på själva valdagen, förtidsrösta, rösta genom bud eller rösta från utlandet.

  Rösträtt

  Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april. 

  Läs mer om vilka som får rösta på valmyndighetens webbplats.

  Fäll ihop
 2. Följ valresultatet


  Röstningen är avslutad och nu pågår rösträkningen. På Valmyndighetens webbplats kan du följa räkningen av rösterna i realtid.

  Läs mer om resultatet i EU-valet 2019 på valmyndighetens webbplats

  Så här räknas rösterna

  Preliminär rösträkning

  När vallokalerna stänger 21.00 söndag 26 maj börjar kommunerna att räkna rösterna. Det går att följa den preliminära rösträkningen från 23.00 svensk tid. Då har röstmottagningen avslutats i alla EU-länder.
  Det preliminära resultatet innehåller bara röster på partinivå.

  Onsdag 29 maj uppdateras det preliminära valresultatet.

  Rösträkning av förtids- och utlandsröster

  Valnämnden i Uppsala kommun genomför den preliminära rösträkningen onsdag 29 maj från 09.00 på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10B, i sal B154. 
  Rösträkningen gäller de förtids- och utlandsröster som inte hann fram till vallokal under valdagen. Rösträkningen är en offentlig förrättning som du kan ta del av. Välkommen! 

  Slutlig rösträkning

  Måndag 27 maj börjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen.
  I den slutliga rösträkningen bedömer och räknar länsstyrelserna alla röster en gång till. Länsstyrelserna redovisar antalet röster för varje parti och antalet personröster.

  Följ den slutliga rösträkningen här

  Läs mer om slutlig rösträkning

  Det slutliga valresultatet presenteras cirka en vecka efter valdagen, när samtliga länsstyrelser har genomfört den slutliga rösträkningen och Valmyndigheten har beslutat om att fördela mandaten, utse ledamöter och ersättare samt fastställa valresultatet.

  Fäll ihop
 3. Mer information om valet


  Här kan du få mer information om valet:

  Valmyndigheten
  På valmyndighetens webbplats finns mycket information om valet. Där kan du också ställa frågor och få svar i valmyndighetens frågeforum.

  Läs mer på valmyndighetens webbplats val.se

  Läs mer på valmyndighetens frågeforum


  EU-val.eu

  På webbplatsen EU-val.eu kan du få information om valet på olika språk.

  Läs mer på EU-val.eu


  Valupplysningen

  Du kan ringa Valupplysningen.
  Telefon: 020–825 825


  Portal för röstmottagare

  Du som ska jobba som röstmottagare hittar mer information på Uppsala kommuns röstmottagarportal.

  Läs mer på röstmottagarportalen

  Fäll ihop
 4. Kontakt


  Kontakta valkansliet

  Fäll ihop