Intresseanmälan, röstmottagare

Anmäl ditt intresse till att bli röstmottagare inför valet 2018. För att bli röstmottagare måste du ha fyllt 18 år. 

Läs mer om att vara röstmottagare.

Intresseanmälan, röstmottagare

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Ange ditt personnummer i formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Beskriv vilka eventuella språk du talar utöver svenska, samt på vilken nivå (flytande, mycket bra, bra, eller grundläggande).
Om du har tidigare erfarenhet av att vara röstmottagare, ange i så fall var och när du var det.
Observera att det här är önskemål. Du kan välja att kryssa för flera uppdrag än ett.
Ange vilka dagar du vill jobba.
Ange vilket eller vilka kommundelar/distrikt inom Uppsala kommun du önskar vara röstmottagare i. Observera att det inte är säkert att du tilldelas just ditt/dina önskemål.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Valnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att hantera intresseanmälan om att bli röstmottagare. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.