Val 2018

 1. I korthet


  Den 9 september var det val i Sverige. Då röstade vi för att välja representanter till Sveriges riksdag samt till kommun- och landstingsfullmäktige. 

  Fäll ihop
 2. Efter valet


  Röstningen och rösträkningen är avslutad.

  Läs mer om valresultatet 2018 på valmyndighetens webbplats

  Detta händer i kommunen efter valet:

  • Det nya kommunfullmäktige har konstituerande sammanträde 15 oktober.
  • Kommunfullmäktige utser vid sitt sammanträde15 oktober: kommunstyrelse, kommunstyrelsens presidium, kommunalråd, valberedning och Uppsala Stadshus AB.

  • Kommunstyrelse, kommunalråd, valberedning och Uppsala Stadshus AB tillträder 1 november.

  • Nämnder, bolagsstyrelser med flera förtroendemannauppdrag utses av kommunfullmäktige 10 december och dessa tillträder 1 januari 2019. 
  Fäll ihop
 3. Mer information om valet


  På valmyndighetens webbplats finns mycket information om valen 2018. Där kan du också ställa frågor och få svar i valmyndighetens frågeforum.

  Läs mer på valmyndighetens webbplats val.se.

  Fäll ihop