Val 2018

 1. I korthet


  Rösta i valet 2018

  Söndag 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Du kan rösta på själva valdagen, förtidsrösta, rösta genom bud eller rösta från utlandet.

  Alla svenska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen, och som är folkbokförda i Sverige, är röstberättigade till alla val. Det finns även andra som får rösta i de olika valen.

  Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

  Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är medborgare i

  • något av EU:s medlemsländer
  • Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget
  • något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

  Läs mer om vilka som får rösta på valmyndighetens webbplats.

  Gör en insats för demokratin

  Inför och under valet söker Uppsala kommun dig som vill göra en insats för demokratin genom att bli röstmottagare.

  Anmäl ditt intresse för att bli röstmottagare.

  Fäll ihop
 2. Olika sätt att rösta


  Du kan rösta på flera olika sätt. De två vanligaste sätten är att rösta på själva valdagen eller att förtidsrösta. Det går också att rösta genom bud, från institution eller från utlandet.

  Alla som har rösträtt får ett röstkort i sin brevlåda några veckor före valet. På kortet finns viktig information om bland annat vilken lokal du som ska rösta på själva valdagen ska gå till.

  Läs mer om att förtidsrösta.

  Läs mer om att rösta på valdagen.

  Läs mer om att rösta från utlandet

  Läs mer om att rösta genom bud på valmyndighetens webbplats val.se.

  Förlorat röstkort

  Du som har förlorat ditt röstkort ska kontakta valmyndigheten för att få ett nytt.

  Se valmyndighetens webbplats val.se.

  Fäll ihop
 3. Rösta på valdagen


  På röstkortet står det i vilket distrikt och vilken lokal du ska rösta i om du röstar på valdagen 9 september. Du får ditt röstkort i din brevlåda några veckor före valet.

  Vallokalerna är öppna 8.00–20.00.

  Kom ihåg att ta med dig ditt röstkort och legitimation till vallokalen.

  Se din vallokal på karta på val.se

  Fäll ihop
 4. Förtidsrösta


  Från 22 augusti finns flera lokaler som du kan gå till för att förtidsrösta inför valet 9 september. Några av lokalerna har även öppet på själva valdagen. 

  Du väljer själv vilken lokal du vill rösta i. Kom ihåg att ta med dig ditt röstkort och legitimation till vallokalen.

  Se lokaler där du kan förtidsrösta via karta på val.se

  Här kan du förtidsrösta 

  Akademiska sjukhusets bibliotek

  Sjukhusvägen, ingång 10, Uppsala

  Onsdag 22 augusti, 10.00–16.00
  Torsdag 23 augusti, 10.00–16.00
  Fredag 24 augusti, 10.00–16.00

  Måndag 27 augusti, 10.00–16.00
  Tisdag 28 augusti, 10.00–16.00
  Onsdag 29 augusti, 10.00–16.00
  Torsdag 30 augusti, 10.00–16.00
  Fredag 31 augusti. 10.00–16.00 

  Måndag 3 september, 10.00–16.00
  Tisdag 4 september, 10.00–16.00
  Onsdag 5 september, 10.00–16.00
  Torsdag 6 september, 10.00–16.00
  Fredag 7 september, 10.00–16.00

  Almungebiblioteket

  Almunge skola, Almunge

  Måndag 27 augusti, 14.00–18.00

  Måndag 3 september, 14.00–18.00

  Björkgården

  Knutbyvägen 4,Knutby

  Torsdag 23 augusti, 15.00–19.00

  Torsdag 30 augusti, 15.00–19.00

  Torsdag 6 september, 15.00–19.00

  Björklingebiblioteket

  Sandbrovägen 6, Björklinge

  Onsdag 22 augusti, 13.00–17.00
  Torsdag 23 augusti, 14.00–19.00

  Måndag 27 augusti, 9.00–15.00
  Onsdag 29 augusti 13.00–17.00
  Torsdag 30 augusti 14.00–19.00

  Måndag 3 september 9.00–15.00
  Onsdag 5 september, 13.00–17.00
  Torsdag 6 september, 14.00–19.00

  Brantingsbiblioteket

  Brantingstorg 5, Uppsala

  Onsdag 22 augusti, 9.00–17.00
  Torsdag 23 augusti, 10.00–19.00
  Fredag 24 augusti, 13.00–17.00

  Måndag 27 augusti, 10.00–19.00
  Tisdag 28 augusti, 10.00–17.00
  Onsdag 29 augusti, 9.00–17.00
  Torsdag 30 augusti, 10.00–19.00
  Fredag 31 augusti, 13.00–17.00
  Lördag 1 september, 11.00–14.00

  Måndag 3 september, 10.00–19.00
  Tisdag 4 september, 10.00–17.00
  Onsdag 5 september, 9.00–17.00
  Torsdag 6 september, 10.00–19.00
  Fredag 7 september, 13.00–17.00
  Lördag 8 september, 11.00–14.00

  Bälingebiblioteket, Lundgårdens servicehus 

  Lundgårdsvägen 2, Bälinge

  Onsdag 22 augusti, 12.00–17.00

  Måndag 27 augusti, 9.00–15.00
  Tisdag 28 augusti, 16.00–20.00
  Onsdag 29 augusti, 12.00–17.00
  Lördag 1 september, 10.00–13.00

  Måndag 3 september, 9.00–15.00
  Tisdag 4 september, 16.00–20.00
  Onsdag 5 september, 12.00–17.00
  Lördag 8 september, 10.00–13.00

  Ekonomikum

  Lokstallarna, Kyrkogårdsgatan 10 A, Uppsala

  Onsdag 22 augusti, 9.00–17.00
  Torsdag 23 augusti, 9.00–17.00
  Fredag 24 augusti, 9.00–17.00
  Lördag 25 augusti, 10.00–15.00 

  Måndag 27 augusti, 9.00–17.00
  Tisdag 28 augusti, 9.00–17.00
  Onsdag 29 augusti, 9.00–17.00
  Torsdag 30 augusti, 9.00–17.00
  Fredag 31 augusti, 9.00–17.00
  Lördag 1 september, 10.00–15.00 

  Måndag 3 september, 9.00–17.00
  Tisdag 4 september, 9.00–17.00
  Onsdag 5 september, 9.00–17.00
  Torsdag 6 september, 9.00–17.00
  Fredag 7 september, 9.00–17.00
  Lördag 8 september, 10.00–15.00

  Eriksbergsbiblioteket

  Granitvägen 14, Uppsala

  Onsdag 22 augusti 14.00–19.00
  Torsdag 23 augusti, 13.00–17.00
  Fredag 24 augusti, 13.00–17.00

  Måndag 27 augusti, 13.00–17.00
  Tisdag 28 augusti, 10.00–15.00
  Onsdag 29 augusti, 14.00–19.00
  Torsdag 30 augusti, 13.00–17.00
  Fredag 31 augusti, 13.00–17.00 

  Måndag 3 september, 13.00–17.00
  Tisdag 4 september, 10.00–15.00
  Onsdag 5 september, 14.00–19.00
  Torsdag 6 september, 13.00–17.00
  Fredag 7 september, 13.00–17.00

  Fyrishov

  Foajé hall A, Idrottsgatan 2, Uppsala

  Onsdag 22 augusti, 11.00–19.00
  Torsdag 23 augusti, 11.00–19.00
  Fredag 24 augusti, 11.00–19.00
  Lörsdag 25 augusti, 11.00–19.00
  Söndag 26 augusti, 11.00–19.00 

  Måndag 27 augusti, 11.00–19.00
  Tisdag 28 augusti, 11.00–19.00
  Onsdag 29 augusti, 11.00–19.00
  Torsdag 30 augusti, 11.00–19.00
  Fredag 31 augusti, 11.00–19.00
  Lörsdag 1 september. 11.00–19.00
  Söndag 2 september, 11.00–19.00

  Måndsag 3 september, 11.00–19.00
  Tisdag 4 september, 11.00–19.00
  Onsdag 5 september, 11.00–19.00
  Torsdag, 6 september, 11.00–19.00
  Fredag 7 september, 11.00–19.00
  Lörsdag 8 september, 11.00–19.00
  Söndag 9 september, 8.00–20.00

  Godtemplargården

  Framtidsvägen, Gunsta

  Onsdag 22 augusti, 17.00–19.00

  Onsdag 29 augusti, 17.00–19.00

  Onsdag 5 september, 17.00–19.00

  Gottsundabiblioteket

  Valthornsv. 9, Gottsunda centrum, Uppsala

  Onsdag 22 augusti, 10.00–19.00
  Torsdag 23 augusti, 10.00–19.00
  Fredag 24 augusti, 12.00–19.00
  Lördag 25 augusti, 10.00–15.00

  Måndag 27 augusti, 10.00–19.00
  Tisdag 28 augusti, 10.00–19.00
  Onsdag 29 augusti, 10.00–19.00
  Torsdag 30 augusti, 10.00–19.00
  Fredag 31 augusti, 12.00–19.00
  Lördag 1 september, 10.00–15.00
  Söndag 2 september, 12.00–15.00

  Måndag 3 september, 10.00–19.00
  Tisdag 4 september, 10.00–19.00
  Onsdag 5 september, 10.00–19.00
  Torsdag 6 september, 10.00–19.00
  Fredag 7 september, 12.00–19.00
  Lördag 8 september, 10.00–15.00
  Söndag 9 september, 12.00–15.00

  Gränbybiblioteket, Gränbyskolan

  Liljeforstorg 1, Uppsala

  Onsdag 22 augusti, 15.00–19.00
  Torsdag 23 augusti, 9.00–15.00

  Måndag 27 augusti, 13.00–17.00
  Tisdag 28 augusti, 13.00–17.00
  Onsdag 29 augusti, 15.00–19.00
  Torsdag 30 augusti, 9.00–15.00

  Måndag 3 september, 13.00–17.00
  Tisdag 4 september, 13.00–17.00
  Onsdag 5 september, 15.00–19.00
  Torsdag 6 september, 9.00–15.00

  Gränbystaden (hette tidigare Gränby centrum)

  Norra entrén, Marknadsgatan 1, Uppsala

  Onsdag 22 augusti, 10.00–19.00
  Torsdag 23 augusti, 10.00–19.00
  Fredag 24 augusti, 10.00–19.00
  Lördag 25 augusti, 11.00–19.00
  Söndag 26 augusti, 11.00–19.00 

  Måndag 27 augusti, 10.00–19.00
  Tisdag 28 augusti, 10.00–19.00
  Onsdag 29 augusti, 10.00–19.00
  Torsdag 30 augusti, 10.00–19.00
  Fredag 31 augusti, 10.00–19.00
  Lördag 1 september, 11.00–19.00
  Söndag 2 september, 11.00–19.00

  Måndag 3 september, 10.00–19.00
  Tisdag 4 september, 10.00–19.00
  Onsdag 5 september, 10.00–19.00
  Torsdag 6 september, 10.00–19.00
  Fredag 7 september, 10.00–19.00
  Lördag 8 september, 11.00–19.00
  Söndag 9 september, 11.00–19.00

  Hall 2000

  Gåvstavägen 13, Rasbo-Gåvsta

  Tisdag 23 augusti, 17.00–19.00

  Tisdag 28 augusti, 17.00–19.00
  Torsdag 30 augusti, 17.00–19.00

  Tisdag 4 september, 17.00–19.00
  Torsdag 6 september, 17.00–19.00

  Järlåsabiblioteket, Järlåsa skola

  Gripensvärdsvägen 2, Järlåsa

  Onsdag 22 augusti, 18.00–19.30

  Onsdag 29 augusti, 18.00–19.30

  Onsdag 5 september, 18.00–19.30

  Kafé Mumrik

  Kungsgatan 61, Uppsala

  Onsdag 22 augusti, 10.00–14.00
  Torsdag 23 augusti, 10.00–14.00
  Fredag 24 augusti, 10.00–16.00
  Lördag 25 augusti, 11.00–15.00 

  Måndag 27 augusti, 10.00–19.00
  Tisdag 28 augusti, 10.00–19.00
  Onsdag 29 augusti, 10.00–14.00
  Torsdag 30 augusti, 10.00–14.00
  Fredag 31 augusti, 10.00–16.00
  Lördag 1 september, 11.00–15.00

  Måndag 3 september, 10.00–19.00
  Tisdag 4 september, 10.00–19.00
  Onsdag 5 september, 10.00–14.00
  Torsdag 6 september, 10.00–14.00
  Fredag 7 september, 10.00–16.00

  Kommuninformationen

  Stationsgatan 12, Uppsala

  Onsdag 22 augusti, 10.00–17.00
  Torsdag 23 augusti, 10.00–17.00
  Fredag 24 augusti, 10.00–17.00

  Måndag 27 augusti, 10.00–17.00
  Tisdag 28 augusti, 10.00–17.00
  Onsdag 29 augusti, 10.00–17.00
  Torsdag 30 augusti, 10.00–17.00
  Fredag 31 augusti, 10.00–17.00

  Måndag 3 september, 10.00–17.00
  Tisdag 4 september, 10.00–17.00
  Onsdag 5 september, 10.00–17.00
  Torsdag 6 september, 10.00–17.00
  Fredag 7 september, 10.00–17.00

  Länna Klubbstuga

  Länna skolas skolgård

  Tisdag 28 augusti, 17.00–19.00

  Tisdag 4 september, 17.00–19.00

  Nyby Servicehus

  Leopoldsgatan 5, Uppsala

  Onsdag 22 augusti, 12.30–15.00
  Fredag 24 augusti, 12.30–15.00 

  Måndag 27 augusti, 14.30–16.30
  Onsdag 29 augusti, 12.30–15.00
  Fredag 31 augusti, 12.30–15.00

  Måndag 3 september, 14.30–16.30
  Onsdag 5 september, 12.30–15.00
  Fredag 7 september, 12.30–15.00

  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

  Undervisningshuset, biblioteket, Almas allé 12, Uppsala

  Onsdag 22 augusti, 10.00–16.00
  Torsdag 23 augusti, 10.00–16.00
  Fredag 24 augusti, 10.00-–16.00 

  Måndag 27 augusti, 10.00–16.00
  Tisdag 28 augusti, 10.00–16.00
  Onsdag 29 augusti, 10.00–16.00
  Torsdag 30 augusti, 10.00–16.00
  Fredag 31 augusti, 10.00–16.00

  Måndag 3 september, 10.00–16.00
  Tisdag 4 september, 10.00–16.00
  Onsdag 5 september, 10.00–16.00
  Torsdag 6 september, 10.00–16.00
  Fredag 7 september, 10.00–16.00

  Stadsbiblioteket

  Svartbäcksgatan 17, Uppsala

  Onsdag 22 augusti, 9.00–20.00
  Torsdag 23 augusti, 9.00–20.00
  Fredag 24 augusti, 9.00–18.00
  Lördag 25 augusti, 11.00–16.00

  Måndag 27 augusti, 9.00–20.00
  Tisdag 28 augusti, 9.00–20.00
  Onsdag 29 augusti, 9.00–20.00
  Torsdag 30 augusti, 9.00–20.00
  Fredag 31 augusti, 9.00–18.00
  Lördag 1 september, 11.00–16.00
  Söndag 2 september, 13.00–16.00

  Måndag 3 september, 9.00–20.00
  Tisdag 4 september, 9.00–20.00
  Onsdag 5 september, 9.00–20.00
  Torsdag 6 september, 9.00–20.00
  Fredag 7 september, 9.00–18.00
  Lördag 8 september, 11.00–21.00
  Söndag 9 september, 13.00–16-00

  Stenhagenbiblioteket

  Herrhagsvägen 8, Bildnings- och kulturcentrum, Stenhagen

  Onsdag 22 augusti, 10.00–19.00
  Torsdag 23 augusti, 10.00–17.00
  Fredag 24 augusti, 13.00–17.00

  Måndag 27 augusti, 12.00–19.00
  Tisdag 28 augusti, 10.00–17.00
  Onsdag 29 augusti, 10.00–19.00
  Torsdag 30 augusti, 10.00–17.00
  Fredag 31 augusti, 13.00–17.00
  Lördag 1 september, 11.00–15.00

  Måndag 3 september, 12.00–19.00
  Tisdag 4 september, 10.00–17.00
  Onsdag 5 september, 10.00–19.00
  Torsdag 6 september, 10.00–19.00
  Fredag 7 september, 13.00–17.00
  Lördag 8 september, 11.00–15.00

  Storvretabiblioteket

  Fullerövägen 1, Storvreta

  Onsdag 22 augusti, 9.00–14.00
  Torsdag 23 augusti, 14.00–19.00

  Måndag 27 augusti, 13.00–17.00
  Tisdag 28 augusti, 14.00–19.00
  Onsdag 29 augusti, 9.00–14.00
  Torsdag 30 augusti, 14.00–19.00
  Lördag 1 september, 11.00–15.00

  Måndag 3 september, 13.00–17.00
  Tisdag 4 september, 14.00–19.00
  Onsdag 5 september, 9.00–14.00
  Torsdag 6 september, 14.00–19.00
  Lördag 8 september, 11.00–15.00

  Sävjabiblioteket

  Sävjaskolan, Västgötaresan, Sävja

  Onsdag 22 augusti, 10.00–17.00
  Torsdag 23 augusti, 12.00–19.00
  Fredag 24 augusti, 13.00–17.00

  Måndag 27 augusti, 10.00–17.00
  Tisdag 28 augusti, 12.00–19.00
  Onsdag 29 augusti, 10.00–17.00
  Torsdag 30 augusti, 12.00–19.00
  Fredag 31 augusti, 13.00–17.00
  Lördag 1 september, 11.00–15.00

  Måndag 3 september, 10.00–17.00
  Tisdag 4 september, 12.00–19.00
  Onsdag 5 september, 10.00–17.00
  Torsdag 6 september, 12.00–19.00
  Fredag 7 september, 13.00–17.00
  Lördag 8 september, 11.00–15.00

  Vattholmabiblioteket

  Malmvågsvägen 7, Vattholma

  Onsdag 22 augusti, 9.00–12.00
  Torsdag 23 augusti, 16.00–19.00

  Måndag 27 augusti, 13.00–17.00
  Onsdag 29 augusti, 9.00–12.00
  Torsdag 30 augusti, 16.00–19.00

  Måndag 3 september, 13.00–17.00
  Onsdag 5 september, 9.00–12.00
  Torsdag 6 september, 16.00–19.00

  Vängebiblioteket

  Lärarvägen, , Vänge skola,Vänge

  Onsdag 22 augusti, 14.00–17.00
  Torsdag 23 augusti, 16.00–19.00 

  Måndag 27 augusti, 14.00–17.00
  Tisdag 28 augusti, 14.00–17.00
  Onsdag 29 augusti, 14.00–17.00
  Torsdag 30 augusti, 16.00–19.00

  Måndag 3 september, 14.00–17.00
  Tisdag 4 september, 14.00–17.00
  Onsdag 5 september, 14.00–17.00
  Torsdag 6 september, 16.00–19.00

  Fäll ihop
 5. Rösta från utlandet


  Från 30 juli kan du rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på ambassader eller konsulat.

  Läs mer om att rösta från utlandet på valmyndighetens webbplats val.se

  Fäll ihop
 6. Bli röstmottagare


  Vi söker röstmottagare till valdagen 9 september och till förtidsröstningen som pågår 22 augusti–9 september. Din uppgift är att se till att valet genomförs tryggt, säkert och korrekt. 

  Uppsala kommun är indelad i 161 valdistrikt och varje valdistrikt har en vallokal. I varje vallokal arbetar fem eller sex röstmottagare, varav en ordförande och vice ordförande som leder arbetet. Vid förtidsröstningen arbetar minst två röstmottagare. 

  Vi söker dig som

  • har fyllt 18 år senast på valdagen den 9 september
  • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann
  • talar god svenska och gärna ytterligare språk.

  I arbetsuppgifterna ingår bland annat att

  • upprätthålla ordning i vallokalen
  • ta emot röster och pricka av i röstlängden
  • granska och räkna rösterna.

  Du arbetar under förtidsröstningen, på valdagen 9 september eller både och. 

  På valdagen börjar du 07.30 och arbetar fram till att rösterna är färdigräknade. Det kan bli sent på kvällen. Förtidsröstningen är öppen under vardagar, kvällar och helger.

  Utbildning och arvode

  Alla röstmottagare måste delta i en utbildning. Det gäller även om du tidigare arbetat som röstmottagare. 

  Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode.

  Sista ansökningsdag är 3 september.

  Kontakta valnämnden

  Fäll ihop
 7. Röstkort


  Beställ röstkort

  Om du behöver ett nytt röstkort kontaktar du valmyndigheten eller valnämnden i Uppsala kommun. 

  Beställ nytt röstkort på valmyndigheten.se

  Fel telefonnummer på röstkorten

  Telefonnumret till Uppsala kommun och telefonnumret till Länsstyrelsen i Uppsala har bytt plats på de röstkort som valmyndigheten har skickat ut inför valet.

  Tryckfelet påverkar inte röstkortets giltighet och röstkortet går att använda som vanligt. För frågor om röstning i Uppsala kommun kan du kontakta valnämnden.

  Läs mer på valmyndigheten.se

  Kontakta valnämnden

  Fäll ihop
 8. Mer information om valet


  På valmyndighetens webbplats finns mycket information om valen 2018. Där kan du också ställa frågor och få svar i valmyndighetens frågeforum.

  Läs mer på valmyndighetens webbplats val.se.

  Fäll ihop
 9. Other languages


   

  Fäll ihop