Jämställdhet

 1. I korthet


  Jämställdhet är när kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Det innebär att  kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Så är det inte i dag. Kvinnor och flickor, män och pojkar och personer med annan könsidentitet möter olika villkor, förutsättningar och förväntningar på flera områden i Sverige och i Uppsala kommun.

  Kvinnor i Uppsala kommun har högre utbildningsnivå, lägre lön och i mindre utsträckning ledande befattningar i arbetslivet än män. Kvinnor jobbar generellt i större utsträckning deltid eftersom de tar ett större ansvar för omsorgen om barn och vuxna anhöriga än män gör. Kvinnor har också sämre hälsa och utsätts oftare för sexuella övergrepp än män. Män lever i genomsnitt kortare än kvinnor, de begår oftare självmord, utsätts oftare för misshandel och är överrepresenterade i brottsstatistiken.
  Källa: SCBs rapport ”På tal om kvinnor och män”

  För att uppnå jämställdhet arbetar Uppsala kommun för att förverkliga Sveriges jämställdhetspolitiska mål, både som samhällsutvecklare, servicegivare och arbetsgivare.

  Du kan läsa mer om hur det står till med jämställdheten i Uppsala och vad kommunen gör för att bidra till jämställdhet i skriften "(O)jämställdhet i Uppsala", som bygger på rapporten "Jämställdhet i Uppsala 2018". De kan du ladda ner: 

  (O)jämställdhet i Uppsala (PDF, 788 KB)

  Jämställdhet i Uppsala 2018 (PDF, 465 KB)

  Fäll ihop