Ämne

Demokrati och jämlikhet

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör demokrati och jämlikhet. Du hittar bland annat nyheter, pressmeddelanden, styrdokument och andra publikationer.

Aktuellt inom Demokrati och jämlikhet

Uppsala kommun har en egen hbtq-diplomering

Uppsala kommun satsar på att öka kunskapen och kompetensen om hbtq-personers situation för att garantera likvärdig service till alla.

Romsk inkludering

Uppsala kommun är en av fem utvecklingskommuner för romsk inkludering i Sverige.

Jämställdhet

Jämställdhet är när kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Styrdokument

 • Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik

  Kommunfullmäktige har antagit Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik för att tydliggöra inriktningen för Uppsala kommuns politik riktad till barn och unga, 0–20 år, fram till år 2031.

 • Handlingsplan för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik

  Kommunfullmäktige har antagit Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik för att tydliggöra inriktningen för Uppsala kommuns politik riktad till barn och unga, 0–20 år. Programmets målsättningar gäller alla kommunens förvaltningar och bolag.

 • Riktlinje för Uppsala kommuns jämställdhetspris

  Jämställdhet är ett prioriterat område globalt, nationellt och i Uppsala kommun. För att skapa incitament för intern verksamhetsutveckling samt att främja och förstärka kommunens jämställdhetsarbete har kommunstyrelsen beslutat att inrätta ett jämställdhetspris

 • Riktlinje för medborgarbudget

  Denna riktlinje är framtagen för att stödja organisationen vid genomförande av en medborgarbudget

 • Handlingsplan – Gottsunda/Valsätra

  Handlingsplanen ska användas för att samordna det kortsiktiga och det långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda och Valsätra.

Se alla styrdokument