Servicepunktsprojekt

Kommunen har fått ett projektstöd av Tillväxtverket på cirka 3,5 miljoner kronor för att förbättra servicen på landsbygderna genom att etablera tio servicepunkter fram till 2019. Kommunen medfinansierar med cirka 900 000 kronor i projektet. Projektet är ett led i att förverkliga Uppsala kommuns landsbygdsprogram med målet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner! Läs om landsbygdsprogrammet.

Kommunen strävar också mot att projektet ska leda till en ny samverkansform mellan offentlig och kommersiell sektor som kan leda till ytterligare service på landsbygden. I projektet ingår att ta reda på vilka behov som finns i respektive landsbygd och se över vilka olika serviceslag som bör ingå i en gemensam definition av en servicepunkt i Uppsala. Det handlar också om att skapa nya mötesplatser i bygderna. Fokus i projektet är kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror, post, apotek, betaltjänster och drivmedel. 

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats.

Etablerade servicepunkter

Handlarn i Oxsätra 

Där kan du

 • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
 • använda datorn för att göra ärenden
 • träffas i caféhörnan.

Dessutom erbjuder butiken inköp av livsmedel och är ombud för Systembolaget och Apoteket.

Ica Knuten i Knutby

Där kan du

 • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
 • använda datorn för att göra ärenden
 • träffas i caféhörnan.

Butiken erbjuder inköp av livsmedel och är post- och spelombud samt ombud för Systembolaget och Apoteket.

Tempo i Vattholma

Där kan du

 • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
 • använda datorn för att göra ärenden
 • träffas i caféhörnan.

Butiken erbjuder inköp av livsmedel, paketutlämning via DHL och Schenker samt är ombud för Systembolaget och UL.

Tunatorget i Tuna

Där kan du

 • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
 • använda datorn för att göra ärenden
 • träffas i caféhörnan.

Dessutom erbjuder butiken inköp av livsmedel.

Servicepunkterna etableras 2018

Projektet är uppdelat i flera faser. Under 2017 och delar av 2018 ska kommunen tillsammans med lokala företagare och föreningar komma fram till vad varje servicepunkt ska innehålla. Det utreder vi främst genom att undersöka närboendes behov genom dialog. Det innebär att servicepunkterna inte kommer att innehålla exakt samma service.

Presentationer från möten

Se presentation från mötet i Bälinge bygdegård 28 maj. (PDF, 783 KB)

Lokala samarbetspartners

I projektet ingår det att hitta 10 lokala samarbetspartners som kan få ekonomisk kompensation i projektet för att skapa en servicepunkt. I det kan det ingå att delprojektleda arbetet med att mobilisera, ta fram och etablera den lokala servicepunkten.

Platser som berörs av projektet

Projektet tar ett helhetsgrepp över hela kommunen men eftersom kommunen har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket kan kommunen inte göra satsningar på vissa orter. Regelverket stödjer inte satsningar i orter med två butiker eller med befolkning över 3 000 invånare. Därför omfattas inte Almunge, Storvreta och Björklinge av detta projekt.

I följande orter pågår arbete med servicepunktsprojektet via lokala projektledare:

Knutby
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: micke@knutby.nu
Telefon: 070-576 01 80

Oxsätra–Åkerlänna
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: gerth.suber@hotmail.com
Telefon: 076-105 60 22

Vattholma
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: ake.clason@telia.com
Telefon: 070-662 76 07

Skyttorp
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: elvira.brev@hotmail.com
Telefon: 070-782 11 64 

Järlåsa
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: berger.maria@gmail.com
Telefon: 073-525 21 23

Vänge 
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: rosemarie.lewicki@gmail.com
Telefon: 076-855 13 00

Bälinge 
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: louise.wahlin@gmail.com
Telefon: 070-495 35 14

Länna
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: kornelia.ai.johansson@gmail.com

Tuna
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: rut.bostrom@gmail.com
Telefon: 072-558 12 82

Just nu pågår identifieringen av ytterligare en ort. När identifieringen är klar kommer vi söka en lokal projektledare. Som lokal projektledare får du ersättning för att arbeta med att etablera en servicepunkt i samverkan med handlaren på orten. Din uppgift är att samla bygden och bidra med det lokala perspektivet.

Är du intresserad av att vara projektledare eller har du en idé för hur servicepunkterna kan bidra till ökad service på din ort? Kontakta landsbygd@uppsala.se eller respektive projektledare.

Europeiska jordbruksfonden

Vårt stöd finansieras delvis av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden 16.2, 6b. Statens jordbruksverk är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet. 

 Europeiska jordbruksfonden