Servicepunktsprojekt

Kommunen har fått ett projektstöd av Tillväxtverket på cirka 3,5 miljoner kronor för att förbättra servicen på landsbygderna genom att etablera tio servicepunkter fram till 2019. Kommunen medfinansierar med cirka 900 000 kronor i projektet. Projektet är ett led i att förverkliga Uppsala kommuns landsbygdsprogram med målet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner! Läs om landsbygdsprogrammet.

Kommunen strävar också mot att projektet ska leda till en ny samverkansform mellan offentlig och kommersiell sektor som kan leda till ytterligare service på landsbygden. I projektet ingår att ta reda på vilka behov som finns i respektive landsbygd och se över vilka olika serviceslag som bör ingå i en gemensam definition av en servicepunkt i Uppsala. Det handlar också om att skapa nya mötesplatser i bygderna. Fokus i projektet är kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror, post, apotek, betaltjänster och drivmedel. 

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats

Servicepunkter etableras 2018

Projektet är uppdelat i flera faser. Under 2017 och delar av 2018 ska kommunen tillsammans med lokala företagare och föreningar komma fram till vad varje servicepunkt ska innehålla. Detta utreds främst genom att undersöka närboendes behov genom dialog. Det innebär att alla servicepunkter inte kommer innehålla exakt samma service.

Lokala samarbetspartners

I projektet ingår det även att hitta 10 lokala samarbetspartners som kan få ekonomisk kompensation i projektet för att skapa en servicepunkt. I det kan det ingå att delprojektleda arbetet med att mobilisera, ta fram och etablera den lokala servicepunkten.

Platser som berörs av projektet

Projektet tar ett helhetsgrepp över hela kommunen men eftersom kommunen har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket kan kommunen inte göra satsningar på vissa orter. Regelverket stöder inte satsningar i orter med två butiker eller med befolkning över 3000 invånare. Därför omfattas inte Almunge, Storvreta och Björklinge av detta projekt.

Möte med invånare på landsbygden

Under hösten 2017 och början av 2018 planerar kommunen att hålla mobiliseringsmöten i Oxsätra, som valts ut som pilotbygd. För att projektet ska lyckas krävs ett stort engagemang från invånare på orten och från entreprenörer. Tidsplan och inbjudan publiceras senare.

Läs kommunens pressmeddelande om servicepunkterna

Europeiska jordbruksfonden

Vårt stöd finansieras delvis av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden 16.2, 6b. Statens jordbruksverk är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet. 

 Europeiska jordbruksfonden