Skicka in ditt förslag

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Vi kan komma att återkomma till dig för att få förtydliganden gällande ditt förslag.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunstyrelsen ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att hantera intresseanmälan om att bli röstmottagare. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Personuppgifterna kommer vid behov att lämnas ut till den arbetsgrupp som jobbar med förslaget. Arbetsgruppen består av de fem personer som är valda av bygderna. Ditt namn kommer också att publiceras på uppsala.se tillsammans med en beskrivning av förslaget. 

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.