Anmälan för nyhetsbrev

Anmäl intresse för att få nyhetsbrev från Uppsala kommuns landsbygdsstrateg

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunstyrelsen ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna sprida nyheter och information om landsbygdsutveckling till berörda aktörer. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi sparar uppgifterna så länge arbetet med landsbygdsutveckling pågår.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.