Bredbandsutbyggnad

 1. Tillgång till bredband


  Bredbandsutbyggnaden har ökat med cirka 10 procent per år sedan 2013. I dag har nästan 90 procent av hushållen i Uppsala kommun tillgång till bredband med en hastighet på 100 mbit per sekund.Nästan 80 procent har tillgång till bredband via fiberanslutning, vilket ger en ännu högre hastighet.

  Den största delen av bredbandsutbyggnaden har hittills skett i Uppsala tätort och i de prioriterade tätorterna. Men det finns flera stora bredbandsprojekt på landsbygden som beräknas vara färdiga inom några år.

  Läs om nyttan med bredband på pts.se

  Det gamla telefonnätet fasas ut

  I Uppsala kommun stängs telestationer från oktober 2018. Om ditt hushåll berörs får du information om det.

  Fäll ihop
 2. Kommunens roll


  Uppsala kommun äger inget eget nät, utan har överlåtit det till aktörer på marknaden. Vår roll är att stötta både privatpersoner och företag som vill skaffa bredband. Vi jobbar för att marknaden ska kunna förmedla så bra möjligheter till bredband åt så många som möjligt. 

  Avreglerad marknad

  Marknaden för bredbandsutbyggnad är avreglerad vilket innebär fri etableringsrätt. På mark som ägs av Uppsala kommun ger vi grävtillstånd och markavtal. För mark som ägs av privatpersoner beslutar varje markägare.

  Fäll ihop
 3. Om du vill ansluta dig till fibernätet


  Om du vill ansluta dig till fibernätet ska du börja med att kolla vilka nätägare som finns där du bor. Använd Post- och telestyrelsens webbtjänst Bredbandskartan. Kontakta sedan nätägaren för att undersöka hur möjligheterna för att ansluta din fastighet ser ut.

  Hitta nätägare i ditt område via bredbandskartan

  Vad det kostar

  Priset varierar mellan nätägarna men slutpriset ligger oftast runt 20 000 kronor. Detta gäller om du väljer att ansluta dig samtidigt som dina grannar. I priset ingår installationskostnad inklusive grävning på egen tomt, installation och fibermodem.

  Om du ansluter dig senare blir det oftast dyrare. Priserna brukar börja på 35 000 kronor. Detta beror på att kostnaden för grävmaskin, planering, projektledning och installation blir högre när det bara är din fastighet som ska anslutas.

  Ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad

  Uppsala kommun ger inget ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad. Ett företag eller en förening kan söka EU-stöd via Länsstyrelsen.

  Läs mer om stöd till bredbandsutbyggnad på lanstyrelsen.se  

  Välj leverantör av bredband, tv och telefoni

  Nätägarna arbetar med öppna eller låsta fibernät. I ett öppet fibernät kan du oftast välja mellan flera olika leverantörer. I ett låst nät kan du bara välja tjänster från en leverantör. Kolla med nätägaren vad som gäller för dig.

  Om det uppstår problem

  Om du får problem eller har frågor om din installation av fiber ska du alltid vända dig till leverantören.

  Om du får problem med ditt bredband, tv eller telefoni ska du alltid vända dig till din leverantör. Telekområdgivarna erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning.

  Kontakta Telekområdgivarna

  Fäll ihop
 4. Uppsala kommuns bredbandsprogram


  Uppsala kommun har ett bredbandsprogram. Det övergripande målet är att 99,9 procent av alla hushåll och arbetsplatser ska ha tillgång till uppkoppling med kapacitet motsvarande 1 Gbit/s senast 2025. Regeringens mål, "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi", innebär att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit per sekund år 2020.

  Läs Uppsala kommuns bredbandsprogram och handlingsplan

  Läs "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi" på regeringen.se

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Kontakta oss via landsbygd@uppsala.se om du har några frågor om bredband inom Uppsala kommun.

  Fäll ihop