Bredbandsutbyggnad

Tillgång till bredband 

Sedan 2013 har bredbandsutbyggnaden i Uppsala kommun ökat med cirka 10 procent per år. Idag har nästan 90 procent av Uppsala kommun tillgång till bredband med en hastighet på 100 mbit per sekund. Nästan 80 procent har tillgång till bredband via fiberanslutning, vilket ger en ännu högre hastighet.

Den största delen av bredbandsutbyggnaden har hittills skett i Uppsala tätort och i de prioriterade tätorterna. Men det finns flera stora bredbandsprojekt på landsbygden som kommer vara färdiga inom några år.

Till 2019 förväntas cirka 95 procent av alla hushåll i Uppsala kommun ha bredband med en hastighet på 100 mbit/s.

Läs om nyttan med bredband på pts.se.

Projekt kring mobil täckningsgrad

Inom kort kommer kommunen att dra igång ett projekt rörande mobil täckningsgrad. Detta projekt innebär att vi mäter täckningen för mobilsurf i hela kommunen för att få en överblick. 

Uppsala kommuns bredbandsprogram

Uppsala kommun har ett nytt bredbandsprogram. Det övergripande målet i Uppsala kommun är att 99,9 procent av alla hushåll och arbetsställen i Uppsala kommun ska ha tillgång till uppkoppling med kapacitet motsvarande 1 Gbit/s senast 2025. Regeringens mål, "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi", innebär att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit per sekund år 2020.

Läs Uppsala kommuns bredbandsprogram och handlingsplan.

Läs "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi" på regeringen.se.

Kommunens roll

Uppsala kommun äger inget eget nät, utan har överlåtit det till aktörer på marknaden. Vår roll är att stötta både privatpersoner och företag som vill skaffa bredband. Vi har en kontinuerlig dialog med marknaden för att kunna förmedla så bra möjligheter till bredband åt så många som möjligt. 

Kontakt

Kontakta oss via e-postadressen landsbygd@uppsala.se om du har några frågor om bredband inom Uppsala kommun.