Nominera till Uppsala kommuns arkitekturpris

Vi vill ha din nominering senast 31 mars 2020. Kom ihåg att det projekt du nominerar inte får vara äldre än fem år. 

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Skriv vilken byggnad, offentlig plats eller hel miljö i Uppsala som du vill nominera i fältet nedan.
Skriv din motivering till nomineringen i fältet nedan.
Om du vill kan du bifoga en eller flera bilder på det projekt du nominerar.
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.