Arkitekturpriset

Uppsala kommun kommer varje år att dela ut pris för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Här kan du nominera din favoritbyggnad, plats eller miljö i Uppsala till priset.

Nominera

Uppsala kommuns arkitekturpris ska sporra byggaktörer och arkitekter att utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet. Det ska engagera byggbranschen och Uppsalabor i arbetet med god gestaltad miljö och väcka debatt om de värden som god arkitektur ger.

Alla kan nominera till priset

Såväl allmänhet, aktörer inom bygg- och arkitekturområdet som anställda i Uppsala kommun kan nominera byggnader, offentliga platser eller hela miljöer till priset.

Skicka in din nominering

Skicka in din nominering senast 31 mars 2020. Nominerade projekt får inte vara äldre än fem år.

Så bedömer vi de nominerade projekten

Nominerade projekt får inte vara äldre än fem år.

Projekten ska ha hög arkitektonisk kvalitet och utgå från Uppsalas arkitekturpolicy.  De nominerade projekten bedöms utifrån följande kriterier: 

  • god helhetsverkan
  • god komposition
  • god volymhantering
  • vackra proportioner
  • god tolkning av platsen
  • god anpassning till platsen
  • bidrar till hållbar utveckling
  • vara intresseväckande
  • kombinerar prisvärdhet med god arkitektur.

En jury utser vinnaren

Kommunstyrelsen utser en blandad jury bestående av personer från exempelvis akademin, Uppsala kommun och stadsutvecklare inom näringslivet. Uppsala kommuns representanter i juryn är kommunstyrelsens ordförande, andre vice ordförande och stadsarkitekten.

Priset delas ut i maj 2020

Vinnare av Uppsala kommuns arkitekturpris presenteras i maj 2020. Priset delas ut i form av ett diplom och en plakett.