Kommunens arbete inom bygga, bo och stadsplanering